Usługi na stronie

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

Przejrzysta i otwarta komunikacja wewnątrz grupy Bollhoff i poza nią są dla nas bardzo ważne.

W tym miejscu znajdują się najważniejsze informacje dotyczące firmy Bollhoff Technika Łączenia, a także dane umożliwiające nawiązanie kontaktu z nami.


Böllhoff parabola

Dane firmy

 

Informacje prawne

NIP
8992535411

KRS
0000234136

REGON
020063166

Kapital
3.650.000 PLN

Zarząd
Thomas Maciejowski

Polityka prywatności (wersja 20171201)

 

Witamy na stronie internetowej firmy Böllhoff Technika Łączenia

Dziękujemy za odwiedziny, cieszymy się z Państwa zainteresowania naszą firmą, ofertą i zawartością strony internetowej. Ochrona prywatności użytkowników naszej witryny jest dla nas ważna. Dlatego też prosimy wziąć pod uwagę następujące informacje:


Anonimowe gromadzenie danych

Każdy użytkownik może odwiedzać strony internetowe grupy Bollhoff bez podawania swoich danych. Jedyne informacje, jakie sprawdzamy to nazwa dostawcy usług internetowych, witryna, z której przychodzi odwiedzający i witryny odwiedzane przez użytkownika. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych, z zachowaniem anonimowości każdego użytkownika.


Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w przypadku ich dobrowolnego przekazania przez użytkownika, na przykład w celu wykonania postanowień umowy, w ramach ankiety lub podczas rejestracji spersonalizowanych usług. Do realizacji spersonalizowanych usług przez grupę Bollhoff wykorzystujemy dane rejestracyjne użytkownika, po uprzednim udzieleniu stosownej zgody przez zainteresowanego użytkownika, w celach reklamowych i do badania rynku, jak również w odniesieniu do struktury usług elektronicznych bazujących na zapotrzebowaniu.


Eksport i przetwarzanie danych w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Żadne dane nie są eksportowane ani przetwarzane w krajach spoza EOG.


Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

W przypadku braku zgody użytkownika dane osobowe zebrane przez witryny grupy Bollhoff są wykorzystywane wyłącznie do realizacji umów i obsługi zapytań. Są one przechowywane w bazie danych. Dodatkowo dane są wykorzystywane w celach reklamowych i do badania rynku, jak również do realizacji struktury usług elektronicznych grupy Bollhoff bazujących na popycie, jednakże wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody użytkownika. Poza sytuacjami opisanymi powyżej żadne dane nie są przekazywane stronom trzecim. Użytkownik przez cały czas ma prawo do wycofania zgody na wykorzystywanie swoich danych w przyszłości.


Łącza do witryn zewnętrznych

W celu optymalnego dostarczania informacji użytkownikom na witrynach naszej firmy mogą być udostępniane łącza do witryn należących do stron trzecich. Z uwagi na to, że takich łączy nie można specjalnie oznaczyć, zaznaczamy, że zamieszczamy także takie łącza. Grupa Bollhoff nie ma żadnego wpływu na treść i strukturę witrynach należących do innych właścicieli. Oznacza to, że zasady polityki prywatności obowiązujące w witrynie firmy Bollhoff nie mają zastosowania na witrynach należących do innych podmiotów.


Dodatkowe informacje i kontakty

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania na temat zasad zachowania prywatności przez grupę Bollhoff, można je przesyłać wraz z wszelkimi sugestiami na poniższy adres:

Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o. o.
ul. Rogowska 117
54-440 Wrocław

e-mail: biuro@bollhoff.com

Zgoda na przetwarzanie danych (wersja 20171201

 

Tak, zgadzam się na przechowywane w bazie danych powyższych danych przekazywanych przeze mnie, a także wykorzystywanie ich do przekazywania informacji dla konsumentów oraz na otrzymywanie informacji handlowej.

Ponadto, wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych spółki grupy Bollhoff do celów reklamowych i badania rynku, jak również w odniesieniu do struktury usług elektronicznych bazujących na zapotrzebowaniu.

Jako kandydat na współpracownika zgadzam się na przechowywanie moich danych w bazie danych w celach przetwarzania zgłoszenia. 
Jeśli w przyszłości zmienię zdanie, wiem, że mogę zażądać usunięcia moich danych wysyłając stosowną informację na adres e-mail biuro@bollhoff.com.

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane nie zostaną przekazane żadnym innym firmom.

Zapoznałem/am się z treścią i postanowieniami polityki prywatności obowiązującymi w grupie Bollhoff.


W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się Inspektorem ds. prywatności:

Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o. o.
ul. Rogowska 117
54-440 Wrocław

Gromadzenie danych w celu analizy statystycznej

 

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia analitycznego dla firm wykorzystującego pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane w komputerze użytkownika umożliwiające analizowanie sposobu korzystania z witryny internetowej.

Informacje zapisywane w pliku cookie dotyczące korzystania z niniejszej strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) są przekazywane na serwer należący do Grupy Böllhoff w Niemczech, gdzie są one także przechowywane. Przekazywane informacje służą do oceny aktywności na stronie internetowej. W określonych sytuacjach grupa Bollhoff przekazuje te informacje do stron trzecich, w zakresie przewidzianym przez prawo lub stronom trzecim w przypadku przetwarzania tych danych na podstawie zaleceń Bollhoff Grupy. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zapisywanie plików cookie korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że w tym przypadku użytkownik nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Korzystając z niniejszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Grupę Böllhoff w opisany powyżej sposób i we wspomnianym celu.