Szkolenia i usługi

Indywidualna inżynieria aplikacyjna

Szybciej, taniej, z lepszą jakością.
Najlepsza technologia połączeń dobrana specjalnie do aplikacji klienta.

 

Know-how nas łączy

Nasi doradcy są dostępni do konsultacji zarówno w zakresie nowych rozwiązań i optymalizacji istniejących aplikacji.

Maksymalna redukcja. Pomagamy klientom podnosić skuteczność działalności poprzez dobór optymalnych rozwiązań połączeniowych z zachowaniem minimalnej ilości stosowanych elementów. Doradzamy jak podnieść jakość i obniżyć koszty.


Böllhoff parabola

Nasza zasada

Każda branża ma swoje wyzwania. My mamy odpowiednie rozwiązania w zakresie połączeń. Oferujemy pomoc w zakresie doboru najlepszego pod względem technicznym i najpraktyczniejszego ekonomicznie rozwiązania z zakresu elementów złącznych i technologii montażowej.

Zalety
  • Inżynieria aplikacyjna z udziałem ekspertów
  • Projektowanie i konstruowanie elementów złącznych
  • Rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta
  • Budowa prototypów
  • Standaryzacja i optymalizacja elementów złącznych
  • Maksymalny poziom jakości (certyfikat ISO/TS 16949)

Korzyści

Istnieje wiele argumentów z naszego doradztwa technicznego.

Dowiedz się więcej na temat możliwości i działania. Punkt po punkcie.

Bogate know-how

Zdolność innowacji w zakresie technologii połączeniowej. Skorzystaj z naszych usług jako doświadczonego partnera projektowego, aby użyć naszego doświadczenia w zakresie opracowywania nowych aplikacji.

Przyspiesz proces produkcyjny.

Szybciej do celu. Skorzystaj z naszych porad w kwestii odpowiedniej technologii montażu, rodzaju łba czy ograniczenia ruchów podczas montażu.

100% jakości

Bez kompromisu. Nieustannie poddajemy samych siebie i nasze produkty testom poprzez stosowanie certyfikowanego zarządzania jakością wg ISO/TS 16949.

Akredytowane laboratorium badawcze

Własne laboratorium badawcze spełnia najwyższe standardy. Z certyfikacją DIN EN ISO 17025 w zakresie badań właściwości fizycznych i chemicznych.

Budowa prototypów

Szybkie wdrażanie propozycji produktowych: Dzięki ścisłej współpracy inżynierów aplikacyjnych, pracowników laboratoryjnych i personelu działu produkcji i tworzenia prototypów.

Optymalizacja ilości produktów

Mniej elementów złącznych, większa systemowość: dzięki standaryzacji łbów, wymiarów, powierzchni i klas parametrów

Poprawiona budowa

Znajdujemy ulepszenia. Dla większej dostępności, mniejszej liczby połączeń i szybszego montażu.

Opis szczegółowy

 

Technologia połączeniowa sprawdzona w praktyce

Główne wymagania w celu uzyskania skutecznego montażu to możliwość automatyzacji systemów i maksymalna niezawodność procesu. W ramach usługi doradztwa koncentrujemy się także na łatwej obsłudze dla użytkownika i obniżaniu kosztów narzędzi.
Bardzo duża ilość dostępnych rodzajów budowy elementów złącznych często utrudnia montaż i regulacje w trakcie produkcji. Udzielamy szczegółowych porad na temat dostępnych możliwości ograniczania ilości stosowanych różnych elementów złącznych, zawsze z uwzględnieniem potrzeb aplikacyjnych klienta.
Dodatkowo zróżnicowanie materiałów, rodzaje obróbki powierzchni, długości i średnic elementów złącznych mogą prowadzić do potrzeby korzystania ze zbyt dużej ilości produktów. Powoduje wysokie koszty zaopatrzenia i procesy wewnętrzne, zarówno czasochłonne i kosztowne.
Inżynierowie aplikacyjni są gotowi omówić dostępne rozwiązania w celu obniżenia kosztów poprzez optymalizację produktów lub procesów produkcji. Zalecamy skorzystanie z porady na wczesnym etapie opracowywania produktu, aby móc w pełni wykorzystać dostępny potencjał oszczędności.
Jako usługodawca oferujący zarówno produkcję i projektowanie dysponujemy niezbędnym doświadczeniem z zakresu aplikacji i technologii produkcji, aby zalecić najbardziej opłacalną technologię mocowania. Często zmiana metody produkcji i/lub podstawowego materiału umożliwia uczynienie procesu bardziej ekonomicznym przy zachowaniu jakości produktu, a nawet podniesieniu jej.

Usługi doradztwa technicznego — optymalizacja ilości produktów

Optymalizacja ilości produktów

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.