Przedsiębiorstwo

Filozofia korporacyjna

Kultura korporacyjna, która jednoczy. Przekaz niezmiennych wartości na przyszłość.

 

Kultura w praktyce

Nasze zobowiązanie — tworzyć wartość poprzez wierność wartościom.

Stawiamy człowieka w centrum. Indywidualny człowiek to podstawa naszych wartości, elementów naszej kultury korporacyjnej, a także baza długoterminowego sukcesu.


Böllhoff parabola

Nasza filozofia

 

Filozofia firmy z perspektywy pracowników

03:12

 

Nasze wartości

 

Niezależne przedsiębiorstwo rodzinne

Jesteśmy wspólnotą, która stawia człowieczeństwo i szacunek do każdej osoby w centrum. Jako firma mamy autonomię w podejmowaniu decyzji i samostanowienia o naszych działaniach.


Zrównoważona działalność

Długowieczność jest w centrum rozwoju naszej firmy. To czyni nas wiarygodnym partnerem dla klientów, dostawców i pracowników.


Odpowiedzialna działalność

W dużym stopniu czujemy się częścią lokalnej społeczności, dlatego działamy z zachowaniem odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Korzystamy z zasobów dostępnych dla nas z rozmysłem.

Misja grupy Böllhoff — nasze wartości

Nasz sukces

 

Zadowolenie klientów na najwyższym poziomie

Dzięki nabytej fachowej wiedzy jesteśmy zdolni opracowywać projekty i usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb, w tym części rysunkowe. Nasz cel to partnerowanie odbiorcom w zakresie tworzenia sprawnych połączeń i przekraczanie oczekiwań naszych klientów.


Innowacyjne produkty wysokiej jakości

Każdego dnia tworzymy nowe i ulepszone produkty dla naszych klientów.
W ten sposób powstaje trwały efekt.


Rozwiązania do optymalizacji rozwiązań

Każdą zmianę traktujemy jako szansę. Wspólnie z klientami, stale dążymy do opracowania prostszych i lepszych procesów opartych na dotychczasowych doświadczeniach.

Misja grupy Böllhoff — nasze sukces

Nasza kultura

 

Odwaga

Mamy pewność i zdecydowanie pozwalające podejmować pionierskie decyzje i obliczone ryzyko. W ten sposób możemy się rozwijać.


Uczciwość

Pracę naszego zespołu cechują szacunek i partnerstwo.


Entuzjazm

Stopień identyfikacji z firmą widać gołym okiem. Jesteśmy zdeterminowani, aby osiągnąć stawiane sobie cele. Jesteśmy dumni z tego co udało nam się osiągnąć.

Misja grupy Böllhoff — nasza kultura

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.