eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare
 1. Böllhoff România
 2. Politica privind confidenţialitatea

SERVICI PE SITE

Politica privind confidenţialitatea

Declarația de protecție a datelor Böllhoff

Această declarație de protecție a datelor servește pentru transparența prelucrării datelor în sensul unei informări detaliate a persoanei vizate cu privire la prelucarea de către operator a datelor sale cu caracter personal. În continuare ne adresăm persoanei vizate și cu „Dumneavoastră“, „Dvs.“ „Utilizator“, „client“; operatorul este menționat și cu „noi“ sau „nouă“, „Întreprindere“.

I. Numele și coordonatele de contact ale operatorului

Operatorul, în sensul Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) și al altor legi naționale referitoare la protecția datelor din statele membre precum și alte dispoziții juridice cu privire la protecția datelor este:

Pentru operator și utilizarea paginii web Böllhoff www.boellhoff.com/ro

 

Böllhoff S.R.L.
Șos.Borșului nr. 74
Jud. Bihor
417075 Borș
România
Tel.: +40 2 59 43 37 56
Email: bollhoff_ro@bollhoff.com

Amprenta

Böllhoff S.R.L. este operator și atunci când Dvs. luați contact cu această firmă, încheiați contracte cu ea sau în orice altă comunicare între Dvs. și această firmă.

II. Numele și coordonatele de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor

You can contact the data protection officer of the person responsible at:

Böllhoff S.R.L.
Steliana Simu
Tel.: +40 2 59 43 37 56
Email: sales@bollhoff.ro

III. Informații generale cu privire la protecția datelor

1. Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal

Noi prelucrăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor și clienților noștri numai în măsura în care aceasta este necesară pentru realizarea scopului urmărit prin prelucrarea datelor.

 

2. Temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Dacă noi obținem un consimțământ al persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, atunci Art. 6 Paragr. 1 propoziția 1. lit. a Regulamentul General pentru Protecția Datelor (GDPR) reprezintă temeiul juridic.
Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, necesară pentru îndeplinirea unui contract, al cărui parte contractuală este persoana vizată, temeiul legal este Art.6 paragr. 1 porpoziția 1 lit.b GDPR. Acest aspect se aplică și proceselor de prelucrare necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale.
Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale, sub a cărui incidență intră operatorul, temeiul juridic este Art.6 Paragr. 1 propoziția 1 lit. c GDPR.
Dacă prelucrarea este necesară pentru a proteja un interes legitim al întreprinderii noastre sau al unui terț, iar interesele, drepturile și libertățile de bază ale persoanei vizate nu depășesc interesul legitim amintit anterior, atunci ca bază pentru prelucrare se consideră Art. 6 Pragr. 1 propoziția 1 lit.f GDPR.

 

3. Ștergerea datelor și durata de păstrare

Datele cu caracter personal ale persoanei vizate sunt șterse sau blocate imediat ce nu mai este valabil scopul păstrării. Păstrarea poate continua dacă aceasta este prevăzută de legiuitorul Uniunii Europene sau de legiuitorul național prin regulamente, legi sau alte norme, cărora li se subordonează operatorul.

 

4. Categorii de persoane vizate

Persoanele vizate de prelucratea datelor se clasifică în:
Persoane fizice în calitate de clienți, diverse părți interesate precum și alți vizitatori, denumiți „utilizatori sau clienți“.

 

5. Transferul datelor

În principiu datele nu se transferă la terți. Dacă da, atunci are loc pe bază legală, de exemplu în temeiul Art. 6 paragr. 1 propoziția 1 lit. b GDPR pentru derularea raporturilor contractuale cu Dvs. prin transferul de date către companiile transportatoare în vederea livrărilor de mărfuri comandate de clienți. Transferul la terți poate avea loc de asemenea dacă există o obligație legală în acest sens, conform Art. 6 paragr. 1 propoziția 1 lit c GDPR dacă v‑ați dat consimțământul în acet sens, Art. 6 Paragr. 1 propoziția 1 lit a GDPR sau dacă transferul în temeiul Art. 6 Paragr. 1 porpoziția 1 lit. f GDPR este necesar pentru garantarea intereselor legitime ale operatorului sau ale unui terț, în măsura în care nu prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care solicită protecția datelor cu caracter personal.

IV. Punerea la dispoziție a paginii Web și crearea de fișiere jurnal

1. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor

De fiecare dată când vizitați pagina noastră de internet www.boellhoff.com/ro browser-ul folost de device-ul Dvs. transmite automat date și informații către serverul website-ului nostru. Aceste informații și date sunt stocate temporar în așa - numitul logfile (fișier jurnal).
Dacă utilizați pagina noastră web în scop pur informativ, deci dacă nu vă înregistrați sau nu ne furnizați nicio altă informație, noi colectăm numai datele cu caracter personal, pe care browserul Dvs. le transmite către serverul nostru.
Dacă doriți să consultați pagina noastră web, sistemul nostru colectează următoarele informații și date din sistemul de computere al calculatorului apelant, fără intervenția Dvs. și le stochează până la ștergerea automată:

 1. Informații despre tipul de browser și versiunea folosită
 2. Sistemul de operare al utilizatorului
 3. Providerul de internet service al utilizatorului
 4. Adresa de IP a utilizatorului
 5. Data și ora cererii
 6. Website-ul, de la care sistemul utilizatorului a ajuns la pagina noastră de internet
 7. Website-urile accesate de sistemul utilizatorului prin Website-ul nostru
 8. Numele și URL-ul fișierului recuperat
 9. Cantitatea de date transferate în fiecare caz
 10. Diferența de fus orar față de meridianul Greenwich (GMT)
 11. Status-ul accesului/cod status HTTP

 

2. Temei juridic pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru stocarea temporară a datelor și a Log file-urilor (fișierelor jurnal) este art. 6 paragr. 1 propoziția 1 lit. f GDPR. Interesele noastre legitime rezultă din scopurile listate la cifra 3. Deoarece noi nu utilizăm datele menționate la cifra 1. în niciun caz pentru a trage concluzii despre persoana Dvs., prevalează interesele noastre.

 

3. Scopul prelucrării datelor

Stocarea temporară a adreselor de IP prin intermediul sistemului este necesară pentru a permite furnizarea paginii de web la calculatorul utilizatorului. În acest scop, adresa de IP a utilizatorului trebuie stocată pe toată durata sesiunii.
Stocarea în Log file-uri (fișiere jurnal) se efectuează pentru a asigura funcționalitatea paginii de Web și pentru a asigura stabilirea conexiunii fără sincope. De asemenea datele servesc pentru optimizarea paginii web, pentru a garanta utilizarea confortabilă a paginii noastre web și pentru a garanta securitatea sistemelor noastre tehnico-informatice în sensul securității și stabilității sistemului. În acest context nu are loc evaluarea de date în scopuri de marketing.

În acest context se încadrează și interesul nostru legitim de prelucrare a datelor conform Art. 6 paragr. 1 propoziția 1 lit. f GDPR(vezi cifra 2.).

 

 

4. Durata de stocare

Datele sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului colectării lor. În cazul stocării datelor în fișiere jurnal, este cazul cel târziu după șapte zile.

 

5. Posibilitatea de opoziție și eliminare

Colectarea datelor pentru punerea la dispoziție a paginii web și stocarea datelor în fișiere jurnal este absolut necesară pentru funcționarea paginii web. Ca urmare nu există posibilitate de opoziție / obiecțiune din partea utilizatorului.

 

6. Prestatori de servicii externi

Pentru prelucrarea datelor Dvs.noi utilizăm un prestator extern de servicii de webhosting. Acesta a fost ales și mandatat cu grijă de noi, are obligația să urmeze instrucțiunile noastre și este controlat regulat de noi. La acesta au fost luate măsuri tehnice și organizatorice care garantează securitatea datelor Dvs. El are sediul în Republica Federală Germania.

V. Utilizarea de cookie-uri

1. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Atât pagina noastră de web www.boellhoff.com/ro utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate pe browserul de internet, respectiv prin browserul de internet pe sistemul de computere al utilizatorului și prin care circulă anumite informații către locul care plasează cookie-uri (în acest caz noi). Când un utilizator accesează o pagină web, pe sistemul de operare al utilizatorului se poate stoca un cookie. Acest cookie conține o succesiune caracteristică de semne, care permite identificarea unică a browserului la o nouă accesare a paginii web. Cookie-urile nu vă afectează perifericul (aparatul/computerul) Dvs., nu conțin viruși, troieni sau alte software dăunătoare (malware).

 

Pagina noastră web utilizează cookie-uri care sunt necesare pentru a afișa pagina web. Noi utilizăm cookie-uri pentru a face mai prietenoasă / mai ușor de utilizat pagina noastră web. Anumite elemente ale paginii noastre de internet cer ca browserul apelant să poată fi identificat și după o schimbare a paginii. Este vorba aici de cookie-uri care sunt tehnic necesare pentru funcționarea paginii web.
Pagina de web www.boellhoff.com/ro nu folosește cookie-uri pentru scopuri de marketing sau pentru tracking-uri publicitare. De asemenea nu se folosesc flash-cookie-uri.
 

 

În Cookie-uri sunt stocate respectiv transmise de ex. următoarele date:

 

 1. Setările pentru limbă
 2. Informații de Log-In (conectare / logare)
 3. Indicații referitoare la originea cookie-urilor

 

Pe pagina web www.boellhoff.com/ro Google Analytics folosește cookie-uri care nu sunt tehnic necesare. În acest sens se face referire la XI. din această declarație de protecție a datelor (Google Analytics) care efectuează o analiză a comportamentului de navigare al utilizatorului.
În rest Böllhoff nu utilizează pe pagina de web www.boellhoff.com/ro cookie-uri care nu sunt necesare din punct de vedere tehnic și nici cookie-uri în scopuri de marketing și nici flash-cookie-uri.

 

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal cu utilizare de cookie-uri, îl reprezintă Art. 6 Paragr. 1 Propoziția 1 lit. f GDPR. Interesul nostru legitim rezultă și din scopul de prelucrare a datelor indicate la 3.

 

3. Scopul prelucrării datelor

Scopul utilizării cookie-urilor tehnic necesare este ca să se simplifice utilizarea paginii web de către utilizator. Unele funcțiuni ale paginii noastre de internet nu se pot oferi fără a utililiza cookie-uri. Pentru aceasta este necesar ca browserul să fie recunoscut și după schimbarea unei pagini.

 

Pentru următoarele aplicații avem nevoie de cookie-uri:

 

 1. Acceptarea setărilor de limbă
 2. Memorarea termenilor de căutare
 3. Informații referitoare la Log-In (conectare)

 

În aceste scopuri rezidă și interesul nostru legitim în prelucrarea datelor cu caracter personal conform Art. 6 Paragr. 1 propoziția 1 lit. f GDPR (cifra 2.).

 

Datele utilizatorilor colectate prin cookie-uri tehnic necesare nu se utilizează pentru a crea profilul utilizatorului. O așa-numită creare de profiluri ale utilizatorilor nu se practică la Böllhoff.
În scopul prelucrării datelor la Google Analytics se face trimitere la XI. din această declarație de protecție a datelor (Google Analytics).

 

4. Durata de stocare, posibilitatea de opoziție și eliminare

Cookie-urile sunt stocate pe calculatorul utilizatorului și se transmit de la acesta la pagina noastră. Astlfel, Dvs., în calitate de utilizator, aveți control deplin referitor la utilizarea cookie-urilor. Printr-o modificare a setărilor la browserul Dvs. de internet puteți să dezactivați sau să limitați transmiterea de cookie-uri. Cookie-urile deja stocate pot fi șterse oricând. Aceasta poate decurge și automat. Dacă se dezactivează cookie-urile pentru pagina noastră web, este posibil ca să nu mai poată fi utilizate pe deplin toate funcțiunile paginii web. Așa numitele Session Cookies, folosite de Böllhoff, sunt șterse automat când vă delogați sau închideți browserul Dvs.

VI. Newsletter

 

1. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Pe pagina noastră de internet există posiblitatea să vă abonați la Newsletter gratuit. Articolele și prestările de servicii publicate sunt menționate în declarația de consimțământ. Când vă înregistrați pentru Newsletter se transmit către noi datele din masca de input / interfața de introducere.

 

Pentru ca să vi se transmită Newsletter-uri este obligatoriu să avem adresa Dvs.de E-mail. Menționarea altor date, marcate special (nume, prenume) este voluntară și este utilizată pentru ca să putem să ne adresăm personal Dvs.

 

În plus odată cu înregistrarea Dvs. sunt colectate și stocate următoarele date:

 

 1. Adresa de IP a calculatorului apelant
 2. Data și ora declarației de consimțământ (înregistrare)
 3. Conținutul declarației de consimțământ

 

Pentru prelucrarea datelor vom obține consimțământul în cadrul procesului Dvs.de înregistrare.

 

Pentru înregistrarea la Newsletter-ul nostru folosim așa-numita procedură double-opt-in. Aceasta înseamnă că după ce v-ați înregistrat, vă trimitem un E-Mail la adresa de E-Mail indicată, prin care vă rugăm să confirmați că doriți să vi se transmită Newsletter-uri. Dacă nu confirmați înregistrarea Dvs. în decurs de 24 ore, informațiile Dvs. sunt blocate iar după 7 zile sunt șterse automat.

 

În scopul dovedirii înregistrării Dvs sunt prelevate și stocate următoarele date în procedura double-opt-in:

 

 1. Data și ora confirmării
 2. Conținutul mail-ului de confirmare
 3. Adresa de IP a computerului apelant

 

În cadrul prelucrării datelor pentru trimiterea de Newsletter-uri nu se transmit date la terți. Datele se utilizează exclusiv pentru trimiterea de Newsletter-uri.

 

2. Temei juridic pentru prelucrarea datelor

Newsletter-urile se trimit după înregistrarea utilizatorului pe pagina noastră web. În acest sens utilizatorul își dă consimțământul său, revocabil oricând, pentru trimiterea de Newsletter-uri. Fără consimțământ nu are loc nicio trimitere de Newsletter.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor după înregistrarea la Newsletter a utilizatorului este Art. 6 paragr. 1 propoziția 1.lit. a GDPR.
Temeiul juridic pentru stocarea datelor de înregistrare și confirmare indicate la cifra 1 este Art. 6 paragr. 1 propoziția 1 lit f GDPR pentru protecția contra pretențiilor de drept civil și de dreptul de concurență, pentru a putea furniza dovada consimțământului utilizatorului.

 

3. Scopul în care se prelucrează datele

Colectarea adresei de E-Mail a utilizatorului servește la trimiterea de Newsletter-uri.

 

Colectarea altor date cu caracter personal în cadrul procesului de înregistrare servește pentru a evita utilizarea abuzivă a serviciilor sau a adresei de E-Mail folosite cât și pentru a putea clarifica o utilizare abuzivă a datelor Dvs.cu caracter personal, cât și pentru a putea dovedi consimțământul acordat de Dvs. Acesta este totodată și interesul nostru legitim, conform cifrei 2.

 

4. Durata de stocare

Datele sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru realizarea scopul colectării lor. Ca urmare, adresa de E-Mail a utilizatorului este stocată cât timp este activ abonamentul la Newsletter.

 

5. Posibilitatea de retragere

Puteți oricând să vă retrageți consimțământul referitor la trimiterea de Newsletter și să vă dezabonați de la newsletter. Puteți să declarați retragerea printr-un click pe link-ul de dezabonare trimis în fiecare E-mail de Newsletter sau printr-un mesaj trimis la datele de contact indicate în câmpul mențiuni legale (Imprint) (existente în fiecare E-mail de newsletter). Retragerea nu afectează legalitatea publicității trimise până la momentul retragerii (revocarea nu produce efecte retroactiv).

VII. Mail-uri publicitare

1. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Böllhoff S.R.L. dorește să trimită clienților săi sau utilizatorilor, în mod regulat pe E-Mail, informații, newsletter-uri, invitații la târguri, solicitări de feedback, oporturnități de training, oferte și articole publicitare despre organe de asamblare și tehnică de montaj precum și serviciile logistice aferente, cât și produse proprii ale Grupului Böllhoff (detaliate pe www.boellhoff.com):

 

Pentru aceasta fiecare din companiile mai sus menționate are nevoie de consimțământul prealabil al clientului sau utilizatorului pentru trimiterea acestor e-mail-uri publicitare și pentru stocarea datelor necesare pentru trimitere (adresa de E-mail).

 

În cazul consimțământului clientului sau utilizatorului, adresa lui de E-mail este prelucrată pentru a i se putea trimite publicitate. Indicarea altor date, cum ar fi nume, prenume, este voluntară, pentru a ne putea adresa personal clientului sau utilizatorului.

 

Clientul și utilizatorul sunt informați că nu sunt obligați nici prin contract nici prin lege să își dea consimțământul pentru trimiterea de informații, newsletter-uri, invitații la târguri, solicitări de feedback, oportunități de training, oferte și publicitate despre produsele și prestările de servicii ale respectivei companii Böllhoff precum și ale Grupului Böllhoff, și că acest demers are loc numai pe bază de voluntariat, fără ca refuzul consimțământului să aibă vreun fel de dezavantaje juridice sau alte inconveniente pentru client sau pentru utilizator.

 

 

Pe lângă adresa de E-mail, odată cu obținerea consimțământului, sunt colectate și stocate totodată următoarele date:

 

 1. Adresă de IP a calculatorului apelant
 2. Data și ora declarației de consimțământ (înregistrare)
 3. Conținutul declarației de consimțământ

 

Pentru obținerea consimțământului se folosește așa-numita procedură double-opt-in. Aceasta înseamnă că după declarația de consimțămînt clientului i se trimite un E-mail la adresa de E-mail indicată, în care i se solicită confirmarea că este de acord cu trimiterea de E-mail-uri publicitare. Dacă nu este primită confirmarea în decurs de 24 ore, informațiile sunt stocate și după 7 zile sunt șterse automat.

 

În scopul dovedirii consimțământului în procedura double-opt-in se colectează și stochează următoarele date suplimentare:

 

 1. Data și ora confirmării
 2. Conținutul E-mail-ului de confirmare
 3. Adresa de IP a calculatorului apelant

 

 

În cadrul prelucrării datelor pentru trimitierea de E-mail-uri publicitare nu are loc nicio trimitere de date la terți. Datele sunt utilizate exclusiv pentru trimiterea de E-mail-uri publicitare.

 

2. Temei juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru stocarea adresei de E-mail și după caz, numele și prenumele, îl reprezintă consimțământul utilizatorului sau clientului, care poate fi retras oricând, pentru trimiterea de E-mail-uri. Fără consimțământ nu se trimit E-mail-uri publicitare. Temeiul legal este Art. 6 Paragr. 1 propoziția 1 lit. a GDPR.
În plus temeiul juridic pentru stocarea datelor de consimțământ și confirmare indicate la cifra 1, este Art 6 Paragr. 1 propoziția 1 lit f GDPR.
pentru protecția contra pretențiilor de drept civil și de dreptul concurenței, pentru a putea furniza dovada consimțământului utilizatorului și a clientului.

 

3. Scopul prelucrării datelor

Colectarea adresei de E-Mail a utilizatorului servește pentru trimiterea de E-mail-uri publicitare.

Colectarea altor date cu caracter personal în cadrul procesului de consimțământ servește pentru a evita utilizarea abuzivă a serviciilor sau a adresei de E-Mail folosite cât și pentru a putea clarifica o utilizare abuzivă a datelor Dvs.cu caracter personal, cât și pentru a putea dovedi consimțământul acordat de utilizator sau client. Acesta este totodată și interesul nostru legitim, conform cifrei 2.

 

4. Durata de stocare

Datele sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru realizarea obiectivului colectării lor. Ca urmare adresa de E-Mail și după caz, numele și prenumele utilizatorului sunt stocate atâta timp cât consimțământul nu este retras. După retragerea consimțământului, oricând posibilă, datele sunt șterse imediat.

 

5. Posibilitatea de retragere

Persoana care își dă consimțământul are dreptul să își retragă oricând consimțământul. Retragerea nu afectează legalitatea publicității trimise până în momentul retragerii (revocarea nu produce efecte retroactiv).
Retragerea se poate declara printr-un click pe link-ul de dezabonare oferit pe fiecare E-mail publicitar sau printr-un mesaj trimis la datele de contact indicate în câmpul mențiuni legale (Amprenta).

VIII. Furnizarea de prestații contractuale (comerț staționar, comenzi pe telefon, fax, scrisoare)

1. Domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Operatorul prelucrează datele Dvs. de inventar când prestează serviciul datorat (nume, adresă, C.U.I.) precum și datele de contact relevante (de ex. telefon sau adresă de E-mail sau număr de fax, precum și persoană de contact) de asemenea datele Dvs.contractuale (tipul și cantitatea de marfă comandată, condiții de plată) precum și date de conținut atunci când Dvs. îi trimiteți comunicate referitoare la comanda Dvs.

 

2. Scopul prelucrării datelor

Scopul prelucrării datelor este derularea contractuală a comenzilor și a comenzilor clienților.

 

3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor clienților pentru realizarea unui contract convenit / încheiat și pentru realizarea comenzilor este Art. 6 paragr. 1 propoziția 1 lit b GDPR.

 

4. Durata de stocare

În baza dispozițiilor legale, în special fiscale, operatorul are obligația să stocheze timp de zece ani datele Dvs. referitoare la adresă, plată și comandă. În orice caz după 24 luni (termen de garație + 1 lună timp de reacție) operatorul restricționează prelucrarea, adică datele Dvs. vor fi păstrate numai pentru îndeplinirea obligațiilor legale. Temeiul juridic pentru prelucrarea restricționată a datelor Dvs. cu caracter personal pentru îndeplinirea obligativității legale de arhivare și păstrare din legislația fiscală și comercială este Art 6 paragr. 1. propoziția 1  lit. c GDPR. Conform acestei norme este permisă prelucrarea pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revine operatorului - aici fiind cuprinse și obligațiile de păstrare fiscale. Prelucrarea este restricționată la acest scop limitat și conform conceptului juridic din Art 18 GDPR precum și Art 25 GDPR (principiul reducerii la minimum a datelor) datele sunt îndepărtate din sistemul operativ și sunt stocate pe un alt disk (hard disk) iar accesul la date este restricționat la câteva persoane care au primit instrucțiuni clare când este posibil accesul.

 

După expirarea termenului de stocare legal datele sunt șterse definitiv.

 

5. Transferul datelor clienților către terți are loc numai în următoarele cazuri

În principiu datele Dvs. cu caracter personal nu se transferă către terți, ci doar dacă ne-ați dat în prealabil consimțământul aferent. Face excepție de la aceasta transferul către servicii de curierat sau agenții de expediție în vederea derulării comenzii și livrării mărfurilor comandate de Dvs. Vor fi transmise numai datele absolut necesare pentru livrare.

 

Temeiul juridic este Art. 6 paragr. 1 propoziția 1 lit. b GDPR.

IX. Formular de contact, formular de call-back, formular de retur și E-mail de contact

1. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Când ne trimiteți o cerere de ofertă (prin formularul de contact, pe formular de call-back, pe formular de retur), vă dați acordul pentru prelucrarea datelor introduse și furnizate.
Când Dvs. luați legătura cu noi prin E-mail sau prin formularele de contact furnizate de pagina Web, datele comunicate de Dvs. sunt stocate de noi pentru a răspunde la întrebările Dvs.și pentru a procesa solicitările Dvs.
Pe pagina noastră de internet este disponibil un formular de contact, care poate fi utilizat pentru a lua contact în format electronic. Dacă un utilizator face uz de această posibilitate, datele introduse în masca de input / interfața de introducere, sunt transmise și stocate la noi.

 

La momentul trimiterii mesajului prin formularul de contact sunt stocate de asemenea următoarele date:

 

 1. Adresa de IP a utilizatorului
 2. Data și ora trimiterii

 

Consimțământul Dvs. oentru prelucrarea datelor se obține în cadrul procesului de trimitere și se face referire la această declarație de protecție a datelor.

 

Alternativ se poate lua contact cu noi prin adresa de E-mail disponibilă. În acest caz sunt stocate datele cu caracter personal ale utilizatorului transmise.

 

În acest context nu se transmit date la terți. Datele sunt folosite exclusiv pentru realizarea solicitării.

 

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor în cazul în care există consimțământul utilizatorului este Art. 6 paragr. 1 propoziția 1 lit a GDPR.

 

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor care urmează să fie transmise în cadrul trimiterii unui E-Mail este Art. 6 Paragr. 1 propoziția 1 lit. f GDPR. În cazul în care contactul prin E-mail are ca scop încheierea unui contract, atunci temeiul juridic pentru prelucrare este Art. 6 paragr. 1 propoziția 1 lit. b GDPR.

 

3. Scopul prelucrării datelor

Scopul prelucrării datelor constă în prelucrarea cererii Dvs. și în a răspunde la solicitarea Dvs.
Prelucrarea datelor cu caracter personal din masca de input / interfața de introducere este necesară pentru noi numai pentru a prelucra accesul la contact. În cazul unei luări de contact pe E-mail acesta constituie de asemenea interesul legitim necesar pentru prelucrarea datelor.
Celelalte date cu caracter personal prelucrate în timpul procesului de trimitere au rolul de a preveni utilizarea neautorizată a formularului nostru de contact și să asigure siguranța sistemelor noastre informatice.

 

4. Durata de stocare

Datele sunt șterse de îndată ce ele nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului în care au fost colectate. În cazul datelor cu caracter personal din masca de input / interfața de introducere din formularul de contact precum și pentru acelea care au fost trimise pe E-Mail, suntem în această situație când respectiva conversație cu utilizatorul a fost finalizată. Conversația este finalizată când din context / circumstanțe se poate deduce că respectivul fond al cauzei este finalmente clarificat, de ex.s-a dat răspuns la solicitarea Dvs., fiind astfel rezolvată.

Datele cu caracter personal colectate suplimentar în timpul procesului de trimitere sunt șterse cel târziu după un termen de șapte zile.

 

5. Posibilitatea de retragere, opoziție și eliminare

Utilizatorul are oricând posibilitatea să își retragă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Retragerea nu afectează legalitatea publicității trimise până la momentul retragerii (revocarea nu produce efecte retroactiv).
Dacă utilizatorul ia contact cu noi pe E-Mail, el se poate opune oricând stocării datelor sale cu caracter personal. Într-un astfel de caz conversația nu mai poate continua.
Puteți declara retragerea consimțământului precum și opoziția printr-un mesaj adresat la

Böllhoff S.R.L.
Sos. Borsului nr. 74
Jud. Bihor
417075 Bors
România
Tel.: +40 2 59 43 37 56
Fax: +40 2 59 43 37 57
E-mail: sales@bollhoff.ro

dacă ați folosit formularul lor de contact al acestuia (din www.boellhoff.com/ro) sau ați trimis consimțământul la acest E-mail.

X. Analiza web prin Google-Analytics

1. Domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Această pagină web folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web al lui Google Inc. (www.google.de/intl/ro/about 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA în continuare „Google“). Google-Analytics folosește așa-numitele Cookies, fișiere text, care sunt stocate pe computerul Dvs. pentru a permite o analiză a utilizării paginii web de Dvs. Informațiile obținute prin intermediul Cookie-urilor referitoare la utilizarea de către Dvs. a acestei pagini web (cum ar fi tipul / versiunea de Browser, sistemul de operare utilizat, URL-ul de referință (pagina vizitată anterior), adresa de IP, ora apelării serverului) sunt transferate de regulă la un server al lui Google în SUA și sunt stocate acolo. În cazul activării anonimizării IP pe această pagină web, Google va reduce în prealabil adresa Dvs. de IP în interiorul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale acordului cu privire la Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale se trimite la un server Google din SUA întreaga adresă de IP și acolo se reduce. Pentru aceste cazuri excepționale, în care sunt transmise în SUA date cu caracter personal, Google a prezentat EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
În numele operatorului acestui site web, Google va folosi aceste informații pentru a evalua cum utilizați Dvs. pagina web, pentru a întocmi rapoarte referitoare la activitățile paginii web și pentru a furniza operatorului paginii web alte prestări de servicii aferente utilizării paginii web și a internetului.

 

Adresa de IP transmisă de browserul Dvs. în cadrul lui Google Analytics nu va fuziona cu alte date de la Google.

 

Pagina web www.boellhoff.com/ro folosește Google Analytics cu extensia „_anonymizeIp“.
Prin urmare este activată anonimizarea IP la Böllhoff. Adresa de IP este astfel anonimizată încât să nu fie posibilă corelarea cu o anumită persoană fizică. În măsura în care datele colectate despre
Dvs. sunt personale, acestea vor fi excluse imediat și astfel vor fi șterse neîntârziat.

 

2. Scopul prelucrării datelor

Scopul folosirii lui Google Analytics este conceperea paginii noastre web orientată pe cerințe. Noi folosim Google Analytics pentru a analiza pagina noastră web precum și pentru optimizarea ei permanentă. Prin statisticile dobândite ne putem îmbunătăți oferta și o putem face mai intersantă pentru Dvs.ca utilizator.

 

3. Temei juridic

Folosirea lui Google Analytics se face în baza Art 6 paragr. 1 propoziția 1  lit. f GDPR. Prin folosirea lui Google Analytics vrem să asigurăm o structură a paginii noastre web orientată pe cerințe și o optimizare continuă a acesteia. De asemenea dorim să înregistrăm statistic utilizarea paginii noastre Web pentru a optimiza oferta noastră. Deoarece are loc o anonimizare a adresei Dvs. de IP și astfel nu mai există identificare personală, predomină interesul nostru pentru optimizarea paginii noastre Web prin utilizarea lui Google Analytics. Prin anonimizarea adresei de IP interesul utilizatorului și protecția datelor sale personale sunt suficient luate în considerare.

 

4. Posibilitatea de eliminare

Puteți refuza stocarea de cookie-uri printr-o setare corespunzătoare a software-ului browser-ului; totuși vă atenționăm că în această situație, după caz, nu veți putea utiliza integral toate funcțiunile acestui site web.
Dacă doriți să preveniți colectarea datelor de către Google Analytics, puteți să obiecționați prin “Opt-Out-Link” și să dezactivați colectarea datelor. Această dezactivare este stocată în Cookie-uri. Vă rugăm să aveți în vedere că această setare se pierde dacă ștergeți Cookie-ul.
În plus puteți să preveniți colectarea de către Google a datelor generate prin Cookie-uri referitoare la utilizarea de către Dvs. a paginii web (inclusiv adresa Dvs. de IP) precum și prelucrarea acestor date de Google prin descărcarea și instalarea browser-ului Add-on disponibil.

 

5. Informații ale terților

Informații de la furnizori terți, precum și pentru protecția datelor în relația cu Google Analytics: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. user conditions: www.google.com/analytics/terms/gb.html, data protection overview: support.google.com/analytics/answer/6004245, precum și data protection declaration policies.google.com/privacy

XI. Integrarea de video-uri YouTube

 1. În oferta noastră online am integrat Video-uri YouTube de la Böllhoff, care sunt salvate pe www.youtube.com și care pot fi vizionate direct de pe pagina noastră web. Acestea sunt integrate toate în „extended data protection mode“, adică nu sunt transmise date despre Dvs. ca utilizator YouTube, dacă nu vizionați video-urile. Abia când dați „play“ pe video, sunt transferate datele mai jos menționate. Noi nu avem nicio influență asupra acestui transfer de date.
  Când Dvs. vizitați pagina web, YouTube primește informarea că ați accesat subpagina corespunzătoare a paginii noastre web. În plus sunt transmise datele indicate la cifra IV cifra 1. din această declarație. Aceasta are loc indiferent dacă YouTube furnizează un cont de utilizator prin care vă logați sau dacă nu există niciun cont de utilizator. Când vă logați în Google, datele Dvs. vor fi asociate cu contului Dvs. Dacă nu doriți să fiți asociat cu profilul Dvs. pe You Tube, trebuie să vă delogați înainte de a activa butonul. YouTube stochează datele Dvs.ca profil de utilizator și le folosește în scopuri publicitare, cercetare de piață și/sau pentru a concepe pagina sa web orientată pe cerere. O astfel de evaluare are loc (chiar și pentru utilizator nelogat) în special pentru a furniza publicitatea care este dorită și pentru a informa pe alți utilizatori ai rețelei de socializare despre activitățile Dvs. pe pagina noastră web. Aveți dreptul să vă opuneți la crearea de profil de utilizator, iar pentru exercitarea acestuia trebuie să vă adresați la YouTube.
  Alte informații referitoare la scopul și domeniul de aplicare a colectării datelor și prelucrării lor de către YouTube găsiți în declarația de protecție a datelor de pe YouTube.
  Acolo găsiți și alte informații referitoare la drepturile Dvs. și posibilitățile de setare pentru protecția sferei Dvs. private: policies.google.com/privacy. Google prelucrează datele Dvs.cu caracter personal și în SUA și a prezentat EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
   

 2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

  Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului este Art. 6 paragr. 1 propoziția 1 lit. f GDPR. Video-urile de la Böllhoff pe platforma YouTube sunt integrate acolo în modulul extins de prelucrare a datelor. Este responsabilitatea utilizatorului să decidă, la fel ca în cazul oricărei alte vizitări a platformei YouTube, dacă vizionează video-ul indicat. Interesul nostru pentru plasarea de video-uri pe YouTube constă în a prezenta compania și produsele noastre atât clienților cât și potențialilor candidați. Nu este evident un interes de calitate superioară al utilizatorului care poate decide liber dacă vizionează sau nu un video.

XII. Înregistrarea pentru CAD download

1. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Böllhoff furnizează pentru descărcare gratuită pe pagina www.boellhoff.com/ro date tehnice CAD sau alte fișiere (fișe tehnice). Descărcarea este permisă numai utilizatorilor înregistrați și numai pentru companii sau comercianți. Este exclusă descărcarea de către consumator.
Pentru descărcare este necesară înregistrarea prealabilă.

Utilizatorul se poate înregistra în scopul de a-și descărca fișiere CAD.

 

 

Nu există alte obligații legate de înregistrare. Ea este doar premiza pentru descărcare. Înregistrarea nu crează niciun fel de obligație de a comanda marfă pe Böllhoff eShop. Înregistrarea se efectuează doar în scopul descărcării gratuite de fișiere CAD.
Datele sunt introduse într-o mască de input / interfață de introducere și apoi transferate și stocate la noi. Nu are loc transfer de date la terți. Următoarele date sunt prelucrate în cadrul procesului de înregistrare:

 • adresa de E-mail
 • forma de adresare
 • numele și prenumele
 • firma
 • strada și numărul
 • codul poștal și localitatea
 • țara
 • parola aleasă de Dvs.
 • datele de logare (combinația între adresa de E-mail și parolă)
   

 

La momentul înregistrării precum și la fiecare conectare ulterioară sunt stocate următoarele date:

 

 1. Data și ora actului de utilizare
 2. Datele de Login

 

2. Temei juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru înregistrare este Art. 6 paragraful 1 propoziția 1 lit f GDPR.

Böllhoff are dreptul să utilizeze fișierele CAD puse la dispoziție pentru descărcare.
Pentru protecția față de încălcarea acestor drepturi de utilizare și pentru protecția față de divulgarea neautorizată la terți și după caz, pentru urmărire judiciară în caz de divulgare neautorizată la terți, stocarea datelor cu caracter personal reprezintă un interes legitim pentru Böllhoff. Pe de altă parte descărcarea fișierelor este gratuită și fără niciun fel de obligație pentru utilizator. Faptul că aici se introduc date cu caracter personal pentru protejarea operelor puse la dispoziție și aflate sub protecția dreptului de autor, nu cântărește mai greu ca intervenție decât interesul lui Böllhoff de a-și proteja operele aflate sub protecția drepturilor de autor cât și de a restricționa accesul la companii și comercianți. Înregistrarea clientului este volunară, astfel că nu este evident un interes mai mare de protecție al clientului care și-a dat voluntar datele sale.
Înregistrarea se efectuează și pentru protecția față de o utilizare abuzivă a serviciilor online.
În plus înregistrarea servește pentru pregătirea și efectuarea unui contract de utilizator în care acesta din urmă este parte, astfel încât Art. 6 paragraful 1 propoziția 1 lit. b GDPR temei juridic suplimentar pentru prelucrarea datelor.

 

3. Scopul prelucrării datelor

Înregistrarea utilizatorului este necesară pentru a pune la dispoziție anumite componente și prestări pe pagina noastră web. În această privință se face referire la cifra 2.

 

4. Durata de înregistrare

Datele sunt șterse de îndată ce ele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivului pentru care au fost colectate.
Acesta este cazul datelor colectate când înregistrarea pe pagina noastră de internet a fost anulată (contul de utilizator a fost șters) sau modificată.
Puteți să vă ștergeți în orice moment contul Dvs.de utilizator. Din motive de posibilitate de încălcare a dreptului de utilizator asupra fișierelor descărcate, ștergerea nu are loc imediat, ci inițial are loc o tranziție la prelucrare restricționată pentru o durată de 4 ani. Prelucrarea este apoi limitată la acest scop restricționat și conform conceptului legal al Art 18 GDPR precum și Art 25 GDPR (principiul reducerii la minimum a datelor) aceste date sunt înlăturate din sistemul operativ și stocate pe alt disk, iar accesul la date este limitat la câteva persoane care au primit indicații clare când este posibil accesul.

În măsura în care există obligativitate de arhivare comercială sau fiscală, ștergerea nu se efectuează imediat.

 

 

5. Posibilitatea de opoziție și eliminare

În calitate de utilizator aveți în orice moment posibilitatea să ștergeți înregistrarea. Datele colectate despre Dvs.le puteți modifica oricând.

XIII. Drepturile persoanei vizate

Dacă sunt prelucrate datele Dvs.cu caracter personal, Dvs.sunteți personă vizată în sensul GDPR și aveți următoarele drepturi față de operator:

1. Dreptul de acces / informare

Puteți obține de la operator o confirmare că sunt prelucrate de el date cu caracter personal care vă privesc pe Dvs.
Dacă are loc o astfel de prelucrare, puteți obține de la operator accesul la următoarele informații:

 1. scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
 2. categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;
 3. destinatarii respectiv categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate sau încă le mai sunt divulgate respectivele date cu caracter personal;
 4. durata de stocare planificată a datelor cu caracter personal care vă vizează pe Dvs. sau dacă nu sunt posibile indicații concrete în acest sens, criteriile pentru stabilirea duratei de stocare;
 5. existența unui drept de rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal care vă privesc pe Dvs., un drept de restricționare a prelucrării sau un drept de a vă opune acestei prelucrări;
 6. existența unui drept de respingere la o autoritate de supraveghere;
 7. toate informațiile disponibile despre originea datelor, dacă datele cu caracter personal nu au fost colectate de la persoana vizată;
 8. existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri conform Art. 22 paragraful 1 și 4 GDPR și – cel puțin în cazurile respective - informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Aveți dreptul să obțineți informații dacă datele cu caracter personal care vă privesc pe Dvs. sunt transferate într-o țară terță sau către o organizație internațională. Cu referire la aceasta puteți să solicitați să fiți informat despre garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 GDPR referitoare la transfer.

 

2. Dreptul la rectificare

Aveți un drept la rectificare și/sau completare față de operator, în măsura în care datele cu caracter personal prelucrate care vă privesc sunt inexacte sau incomplete. Operatorul trebuie să efectueze rectificarea fără întârzieri nejustificate.

 

3. Dreptul la restricționarea prelucrării

În situația în care se aplică unul din următoarele cazuri aveți dreptul să obțineți din partea operatorului restricționarea prelucrării:

 1. dacă Dvs. contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
 2. prelucrarea este ilegală și Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 3. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. i le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, sau
 4. Dvs.v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra motivelor Dvs.

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc pe Dvs.a fost restricționată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul Dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
Dacă restricționarea prelucrării a fost limitată conform cazurilor de mai sus, veți fi informat de către operator înainte de ridicarea restricției de prelucrare

 

4. Dreptul la ștergerea datelor

a) Obligația de ștergere
Aveți dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 1. datele cu caracter personal care vă privesc nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate.
 2. Dvs. vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
 3. Dvs.vă opuneți prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) GDPR și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau Dvs. vă opuneți prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2) GDPR.
 4. datele cu caracter personal care vă privesc au fost prelucrate ilegal.
 5. datele cu caracter personal care vă privesc trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.
   

b) Informații către terți
În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal care vă privesc și este obligat, în temeiul Art. 17 alineatului 1 GDPR, să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că Dvs., în calitate de persoană vizată ați solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către aceste date cu caracter personal sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

c) Excepții
Dreptul la ștergere nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară pentru

 1. exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 2. pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul;
 3. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

5. Dreptul de a fi informat

Dacă dvs. vă exercitați în raport cu operatorul dreptul la rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării, operatorul are obligația, să comunice această rectificare sau ștergere a datelor sau restricționare a prelucrării, tuturor destinatarilor cărora le-a divulgat respectivele date cu caracter personal, cu excepția cazului în care aceasta se dovedește imposibilă sau ar necesita un efort disproporționat.
Dvs. puteți să vă exercitați în raport cu operatorul dreptul de a fi informat despre acești destinatari.

 

6. Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care

 

 1. prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) GDPR și
 2. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate

 

În exercitarea acestui drept Dvs. aveți de asemenea dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Prin aceasta nu este voie să fie prejudiciate drepturile și libertățile altor persoane.

 

Respectivul drept la portabilitatea datelor nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este investit operatorul.

 

7. Dreptul la opoziție

Aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal din motive care decurg din situația Dvs. particulară, în conformitate cu Art. 6 paragraful 1 propoziția 1 lit. f GDPR.
Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, Dvs. aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc.
Dacă Dvs. vă opuneți prelucrării cu scop de marketing direct, atunci nu mai sunt prelucrate în acest scop datele personale care vă privesc.

 

Dacă doriți să faceți uz de dreptul Dvs. de opoziție vă rugăm să comunicați aceasta la respectivul operator indicat la posibilitățile de contact denumite la I.

 

8. Dreptul de revocare a declarației de consimțământ de protecție a datelor

Aveți dreptul să revocați în orice moment declarația Dvs. de consimțământ referitoare la protecția datelor. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia (revocarea nu are efect retroactiv). Dacă doriți să faceți uz de dreptul Dvs. de revocare, vă rugăm să vă adresați operatorului respectiv, la una din variantele de contact indicate la I.

 

9. Proces decizional individual automatizat

Dvs. aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Aceasta nu se aplică în cazul în care decizia

 1. este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între Dvs. și un operator de date,
 2. este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor Dvs. legitime; sau
 3. are la bază consimțământul explicit al Dvs.

 

În cazurile menționate la (1) și (3), operatorul de date pune în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale Dvs., cel puțin dreptul persoanei de a obține intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

 

10. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, Dvs. aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care aveți reședința obișnuită, în care se află locul Dvs. de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă vizează încalcă prezentul regulament.
Autoritatea de supraveghere la care s-a depus plângerea informează reclamantul cu privire la evoluția și rezultatul plângerii, inclusiv posibilitatea de a exercita o cale de atac judiciară în temeiul articolului 78 GDPR.

XIV. Securitatea datelor

Noi utilizăm cea mai comună procedură SSL (Secure Socket Layer) combinată cu cel mai înalt nivel de criptare suportat de browserul Dvs. În mod uzual este vorba de o criptare de 256 Bit. În cazul în care computerul Dvs. nu suportă criptare 256 Bit, folosim în locul acesteia tehnologia 128 Biți v3. Faptul că o pagină singulară a site-ului nostru este transmisă în formă criptată este indicat prin simbolul cheie în poziție închisă sau simbolul de blocat în bara de stare a browserului Dvs.
De asemenea utilizăm măsuri de securitate tehnice și organizatorice pentru a vă proteja datele Dvs. contra manipulării întâmplătoare sau deliberate, pierderii parțiale sau totale, distrugerii sau accesului neautorizat al terților. Măsurile noastre de securitate sunt permanent îmbunătățite în pas cu dezvoltarea tehnologică.

XV. Actualizarea și modificarea acestei declarații de protecție a datelor

Această declarație de protecție a datelor are valabilitate începând cu luna mai 2018.

Prin modificările și extinderile viitoare ale ofertei noastre online sau în baza modificărilor legale sau oficiale, se poate dovedi a fi necesară modificarea acesti declarații de protecție a datelor. Declarația actualizată o găsiți la www.boellhoff.com/ro.