eCatalog Căutare
Țara și limba
Alegeți țara:
Alegeți limba:
Aplicare
  1. Böllhoff România
  2. Mențiuni legale

sustainability_2 SERVICI PE SITE

Mențiuni legale

Mențiuni legale

Böllhoff S.R.L.

Sos. Borsului nr. 74
Jud. Bihor
417075 Bors

Tel.: +40 2 59 43 37 56
Fax: +40 2 59 43 37 57

E-mail: bollhoff_ro@bollhoff.com

 

Informaţii juridice

MANAGING DIRECTOR
Gratian Ivan

Nota legală

Toate datele şi informaţiile ce apar pe site-ul nostru Internet au fost cu grijă cercetate şi verificate de personalul Grupul Böllhoff sau de terţe părţi. Aceste informaţii reprezintă un serviciu oferit de Grupul Böllhoff şi nu constituie substitut pentru consultanţa acordată personal de către salariaţii societăţii noastre. Grupul Böllhoff nu îşi asumă nici o responsabilitate în privinţa acurateţei acestor informaţii, a măsurii în care acestea vor fi fiind complete sau actuale.

Toate informaţiile sunt destinate exclusiv vizitatorilor site-urilor WEB ale Böllhoff.

Urmare verificărilor conţinuturilor – în momentul primei conectări, site-urile WEB ale Grupul Böllhoff includ linkuri către alte site-uri WEB de pe Internet. Toate aceste linkuri constituie subiect al următoarelor: Grupul Böllhoff declară în mod expres că nu exercită nici o influenţă asupra aspectului şi asupra conţinutului site-urilor la care duc aceste linkuri, - incluse fiind aici şi amendamentele /modificările/ - dacă vor fi fost efectuate – succesive furnizării iniţiale a linkurilor către respectivele site-uri. Responsabilitatea pentru aspectul şi pentru conţinutul site-urilor Internet la care duc aceste linkuri aparţine furnizorilor în cauză. Grupul Böllhoff nu este responsabilă pentru conţinutul acestor site-uri aparţinând unor terţe părţi şi nici nu pretinde că respectivul conţinut i-ar fi aparţinând. Această declaraţie este acoperitoare în privinţa tuturor linkurilor afişate de această Pagină principală şi în privinţa conţinutului tuturor site-urilor la care duc bannerele, butoanele şi linkurile vizibile pe această Pagină principală. Dacă vom ajunge să cunoaştem faptul că atare conţinut al site-urilor aparţinând terţelor părţi va fi lezând prevederile legale, Grupul Böllhoff se obligă să şteargă linkurile ce duc la aceste site-uri – în măsura în care acest lucru va fi fiind – din punct de vedere tehnic – posibil şi rezonabil.

Mai mult, este posibil ca site-urile WEB ale, Grupul Böllhoff. să fie conectate la alte site-uri WEB prin hyperlink, fără ca societăţile în cauză să aibă cunoştinţă de acest lucru. Grupul Böllhoff. nu îşi asumă nici o răspundere în privinţa prezentării, a conţinutului sau a oricărei legături cu societatea noastră /redate/ în site-uri WEB ale terţelor părţi.

Mai mult, Grupul Böllhoff îşi rezervă dreptul de a modifica informaţiile furnizate sau de a adăuga informaţii la cele deja furnizate. Conţinutul şi structura site-urilor WEB ale Grupul Böllhoff sunt protejate de copyright. Reproducerea informaţiilor sau datelor, în special utilizarea unor texte, a unor părţi din acestea sau a ilustraţiilor impun existenţa /obţinerea/ acordului expres, prealabil, al Grupul Böllhoff.

Acest site WEB se foloseşte de Google Analytics – o unealtă de analiză WEB – utilizând aşa-numitele "Cookies", respectiv fişiere în format text care sunt stocate în memoria calculatorului dumneavoastră – acestea fac posibilă analizarea utilizării acestui site WEB. Informaţiile produse de aceste „Cookies” – privind utilizarea - de către dumneavoastră – a acestui site WEB (inclusă fiind adresa dumneavoastră IP /furnizor de servicii de Internet/) sunt transmise unui server al Böllhoff Group în Germania, unde sunt stocate. Aceste informaţii servesc evaluarea activităţilor aferente site-ului WEB. Dacă va fi fiind aplicabil, Böllhoff Group transmite aceste informaţii unor terţe părţi – în măsura în care acest lucru va fi fiind impus prin lege sau în măsura în care aceste terţe părţi vor fi prelucrând aceste date, în baza mandatului conferit lor de către Böllhoff Group. Dumneavoastră puteţi preveni instalarea acestor „Cookies” prin setarea corespunzătoare – prin programul aferent - a Browser-ului dumneavoastră. Oricum, trebuie să evidenţiem faptul că dumneavoastră, în acest /din urmă/ caz, nu veţi putea să vă folosiţi de toate funcţiile acestui site WEB. Prin utilizarea acestui site WEB, dumneavoastră confirmaţi acordul dumneavoastră în privinţa prelucrării datelor dumneavoastră – de către Böllhoff Group, în modul descris mai sus, şi servind scopurile sus indicate.

© 03/2018

     
  •  
  •