eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula
 1. Böllhoff Türkiye
 2. Sürdürülebilirlik

Böllhoff Hakkında

Sürdürülebilirlik - Böllhoff DNA’sının bir parçası

Uzun yıllardır sürdürülebilirlik, değerlerimizin, kurumsal kültürümüzün ve başarı hedeflerimizin ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Böllhoff Group’ta yeşil dünya küresi ile sürdürülebilirlik sembolü

Uzun vadeli düşünüyoruz

Dördüncü nesil bir aile şirketi olarak ufku tercih ediyoruz. Sürdürülebilirlik ve sorumlu hareket etmek, uzun süredir şirket değerlerimizin bir parçasıdır. Bu sebeple sürdürülebilirlik bizim için yeni bir olgu değil aksine, tüm gelecek nesiller için yaşamaya değer bir gelecek yolunda denenmiş ve test edilmiş bir kılavuz prensiptir. Bu yolu sistematik ve şeffaf şekilde izlemek üzere tüm Böllhoff Group için bir sürdürülebilirlik stratejisi geliştirdik.

Yaklaşımımız

Böllhoff’un sürdürülebilirlik stratejisi

Cesur bir isteği zorlu bir sürece yeğleyerek bir strateji oluşturduk: Hareketlerimizin insanlar veya çevre üzerinde hiçbir olumsuz etkisi olmayacaktır. Sadece ilgili yasal gereksinimleri karşılamak istemiyor aynı zamanda bunların üstüne çıkmak istiyoruz. Böllhoff’ta sürdürülebilirliği yaşamak ve artırmak için disiplinler arası bir yaklaşımı izliyoruz. Bunun sebebi, sürdürülebilirliğin tüm şirketi etkileyen konuların bir toplamı olarak görmemizdir. Her bir departman kendi ölçütleriyle sorumluluk almakta ve stratejinin başarısına katkıda bulunmaktadır.

Böllhoff sürdürülebilirlik stratejisinin grafik gösterimi
Tek bakışta Böllhoff sürdürülebilirlik stratejisi

Sürdürülebilirlik stratejimiz

Faaliyet alanları

Böllhoff sürdürülebilirlik stratejimizi geliştirirken yaklaşımımızın temelini önemlilik analizleri oluşturmaktaydı. Bu da üç farklı faaliyet alanını ortaya çıkardı: Gezegen, İnsanlar, İş birliği.

Böllhoff sürdürülebilirlik stratejimizi geliştirirken yaklaşımımızın temelini önemlilik analizleri oluşturmaktaydı. Bu da üç farklı faaliyet alanını ortaya çıkardı: Gezegen, İnsanlar, İş birliği.

 • Gezegen

  Gezegenimizi korumak bizim için önemli. Bu sebeple enerjiden tasarruf etmeyi, kaynakları korumayı, emisyonu önlemeyi ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri sağlamayı kurumsal sorumluluğumuzun bir parçası olarak görmekteyiz.

 • İnsanlar

  Çalışanlarımız, şirketimizin en önemli varlığıdır. Uzun vadeli, cezbedici bir işveren olduğumuzdan emin olmak için birçok ölçütü kullanmaktayız.

 • İş birliği

  Biz, insanlara odaklanan bir aile şirketiyiz. Bu yüzden sosyal olaylarla yakından ilgiliyiz.

“Yıllar boyunca Böllhoff, birleştirme alanındaki sürdürülebilirliği ilerletti. Bunu iki şekilde yapıyoruz: İlk olarak, müşterilerimiz için zaman testine dayanan bağlantılar yaratmaya çalışıyoruz. İkinci olarak kurumsal dünyayı bu bağlantıları giderek daha fazla sürdürülebilir olmaları için destekler hale getirmeye çalışıyoruz.”

Wilhelm A. Böllhoff
Wilhelm A. Böllhoff Şirket yönetimi üyesi
»

Gezegen

Böllhoff’un bu alanda belirlenen hedeflere ulaştığını ve hatta bunları aştığını gösteren üç özel faaliyet alanı.

 • Yenilikçi ürünler ve hizmetler

  Sürdürülebilir bir gelecek için bağlantılar oluşturuyoruz. Ürünlerimiz sayısız endüstride kullanılıyor ve kaynakları koruyarak CO₂ emisyonlarının düşürülmesine katkıda bulunuyor. Örneğin, çeşitli endüstriyel sektörler için hafif yapıların inşasını iki şekilde destekliyoruz: Özel hafif bileşenlerin birleştirilmesi için çözümler sunuyor ve bağlantı elemanlarımızın ağırlığını optimize ediyoruz.

  Ayrıca müşterilerimize bunun ötesinde de uzmanlığımızı sunuyoruz. İyi bağlantı tasarımlarıyla sürdürülebilirlik potansiyelini artırıyoruz. Fonksiyonel optimizasyon demek, eşit güce sahip olan ve genellikle öncekinden daha az ve daha küçük bağlantı elemanlarıyla sağlanabilecek bağlantı anlamına gelir, yani daha az malzeme ve kaynak kullanır. Uygulama teknolojisi danışma servisimiz ECOTECH ile müşterilerimizi en uygun bağlantıyı oluşturmak üzere destekliyoruz.

 • Enerji tüketimini düşürmek ve hibrit enerjiyi optimize etmek

  En iyi enerji, hiç tüketilmemiş enerjidir. Bu sebeple örneğin daha etkili üretim süreçleri ve makinalar ile enerji tüketimimizi düşürmek için her zaman yeni yollar arıyoruz.

  Ayrıca hibrit enerjiyi daha da iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Enerjinin yenilenebilir formları burada önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, gelecek yıllarda hem ulusal hem de uluslararası olarak enerji üretimimizi güneş enerjisi sistemleri üzerinden genişleteceğiz. Elektrik ihtiyaçlarımızı sürdürülebilir enerji teknolojisi üzerinden kendimiz karşılayamadığımız durumlarda, yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş enerjileri satın almaya daha fazla yöneliyoruz.

 • Karbon nötr

  İklim değişikliği, tüm dünya popülasyonu için büyük zorluklar oluşturuyor. Küresel sıcaklıklardaki artışı ancak hepimiz katkıda bulunarak durdurabiliriz. Bu yüzden çevre ve iklim korumasına somut katkılarda bulunmak ve 2030’a kadar karbon nötr yaşama doğru sürekli ilerlemek bizim için kurumsal bir sorumluluktur. Bunu doğrudan veya dolaylı olarak sebep olduğumuz emisyonları dengeleyerek, gelişim potansiyellerini belirleyerek ve emisyonları düşürmek üzere önlemleri hayata geçirerek yapmaktayız. Bir sonraki dönüm noktamız ise 1 ve 2. faaliyet alanının CO₂ emisyonlarını 2024 itibariyle 2020’ye oranla %25 azaltmak olacaktır.

İnsanlar

Bunlar, çalışanlarımızın sağlığını iyileştirdiğimiz en önemli ölçütlerdir.

 • Cezbedici bir işveren

  Şirketimizin en önemli varlığı insanlardır. Çalışanlarımız “Tutkumuz başarılı bir bağlantı” sloganı ile başarımızın temelini oluşturur. Bu nedenle profesyonel gelişimlerine yönelik birçok faaliyet alanı sunuyoruz. Çalışma ortamımızda saygı, takdir ve insanca bir dokunuş vardır. Çünkü her başarılı bağlantı, insanlar arasındaki bağlantı ile başlar.

  Bizimle çalışmak neden bu kadar özeldir? Böllhoff Yolu olarak adlandırdığımız bu yolda: Her zaman uzun vadeli düşünen bir aile şirketinde, birleştirme ve bağlantı teknolojisinin geleceğini şekillendirebilir. Her bireyin büyük bir fark yarabildiği bir ortamda çalışır. Her şeyi cesaret, adalet ve güvenle birlikte hayata geçirebilirsiniz.

 • Çeşitlilik ve eşit fırsatlar

  Böllhoff’ta çeşitliliği toplum ile beraber kendi kurumsal grubumuz için de bir zenginlik olarak değerlendiririz. Şirket içerisindeki tüm çalışanlar aynı takdiri görür ve herkese aynı şekilde davranılır. Bu  yaş, engel, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim, milliyet, etnik köken, din veya dünya görüşünden bağımsız şekilde herkes için geçerlidir. Bu temel prensip, misyon açıklamamızın “Adalet - Ekip çalışmasının saygı ve iş birliği ile gerçekleştirilmesi” kısmında net bir şekilde belirlenmiş ve dünya genelindeki tüm şubelerimizde hayata geçirilmektedir.

 • İş yeri sağlığı ve güvenliği

  İş sağlığı ve güvenliği yönetimimiz (ISO 45001 sertifikalı) ile iş yerinde pratiğe dönük sağlık ve güvenlik kurallarını uygulamaktayız. İş sağlığı ve güvenliğinin entegre yönetim sistemimize bütünleştirilmesiyle optimizasyon potansiyellerini sistematik şekilde belirleyebilmekteyiz. Aynı zamanda çalışanlarımızın sağlığını zorunlu önlemlerin çok daha ötesine uzanan ölçütler ile koruyoruz (isteğe bağlı ve önerilen önleyici bakım). Eğitim programımızın bir parçası olarak birçok başka iş sağlığı seçeneği de mevcuttur.

İş birliği

Kendi kuruluşlarımız, bağışlarımız ve bireysel bağlılıklarımız ile hem ulusal hem de uluslararası alanda kendimizi yardımseverlik işlerine adadık.

 • Bölgeye sorumluluk

  Yaklaşık 100 yıl boyunca merkez ofisimiz Doğu Vestfalya’da Bielefeld bölgesindeydi ve bu bölgedeki insanlarla aramızda sıkı bir bağ olduğunu hissediyoruz. Bu sebeple birçok yerel hayır işi girişimine ve organizasyonuna finansal destek sağlıyor ve buralarda aktif olarak yer alıyoruz. Bu bölgeyi aynı zamanda Wolfgang and Regina Böllhoff Foundation’ın çalışmalarıyla da destekliyoruz. Bu kuruluş, iki fon programı “Ich will!” ve “Hand in Hand” (İstiyorum ve El ele) ile genç insanları akademik ve kişisel gelişimlerinde desteklemektedir.

 • Uluslararası bağlılık

  Böllhoff, uluslararası yardım çalışmalarını da kendi temellerinin harcı olarak görür. Mechthild Böllhoff Foundation, İsrail, Filistin ve Ürdün’deki sosyal, yardım ve kilise girişimlerini desteklemektedir. Bu etkinliklerin temel odağı ihtiyaç sahiplerine medikal tedavi sağlamak ve genç insanları eğitmektir. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Instituto Böllhoff de Medula, kan hastalarına, özellikle lösemi hastalarına destek vermektedir. Brezilya’daki Jundiaí’den başarılı kemik iliği nakillerini sağlıyor ve uygun nakiller için bekleme sürelerini azaltıyoruz. Ayrıca dünya genelindeki şubelerimizin aktif şekilde beraber çalıştığı, bazı durumlarda ise uzun yıllardır çalıştığı birçok harici girişim ve kuruluş bulunmaktadır.

 • Spor fonları

  Spor ve sağlık ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır. Bu sebeple hem yerel hem de uluslararası düzeyde spor kulüplerini desteklemekteyiz. Halihazırda U7 ile U10 yaş gruplarında 150’nin üzerinde genç futbol takımına forma sağladık. 2021 yılının Eylül ayında bu kararlılığımızı “Formalar oyuncularını arıyor” kampanyası ile U11 ve U19 yaş gruplarına genişlettik. Ayrıca, Bündnis Ostwestfalen şirketler birliğinin bir üyesiyiz. Bu şekilde  yerel Bundesliga futbol kulübü Arminia Bielefeld’i kültürel bir değer ve önemli bir bölgesel simge olarak korumaya katkıda bulunuyoruz.

İndirmeler

Böllhoff Group 2022 Sürdürülebilirlik Raporu