Şirket

Çevre

Uzun yolu seçiyoruz. Bir aile şirketi olarak gelecek nesiller için çevreyi koruyarak insanlar ve doğa için sorumluluk almaktayız.

 

Çevresel sorumluluk

Bir şirket olarak sadece günümüzdeki müşterilerimiz ve çalışanlarımız için değil ayrıca gelecektekiler için de bir görevimiz bulunmaktadır.

Çevrenin korunması geleceğin korunması anlamına gelmektedir. Bizim için bu, gelecek nesiller için beklentilerden ödün vermeden ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ve ayrıca bir işveren olarak günümüz insanlarının gereksinimlerini karşılamak anlamına gelmektedir.

Böllhoff Parabol

Sürdürülebilir operasyonlar

 

Kaynakları Koruma Çevresel Politika

Bir bağlantı elemanları ve montaj sistemleri üreticisi olarak ürünlerin ve süreçlerin ilk olarak çevresel olarak değerlendirilmeleri, hammadde geri dönüşümleri, atık ayrıştırma ve enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik önlemler vasıtasıyla azimli çevresel hedeflere bağlıyızdır.

 

Bir tedarikçi ve hizmet sağlayıcı olarak taşıma ve depolama konteynerlerini yeniden dönüştürüp kullanarak atıkları azaltmaktayız ve taşıma paketlemesi ile emisyonları minimuma indirmekteyiz. ECOSIT® (Zamanında EKOnomik Tedarik) sistemi hem ekonomik hem de çevresel hedeflere bağlı kalmamıza olanak sağlamaktadır. Her ECOSIT® satın alma ve dağıtım sistemi ayrıca kaynakları koruyan ve maliyetleri düşüren bir "EKO" sistemdir.

 

 

Müşterilerimize bir gelişim ortağı olarak ağırlıkların azaltılması ve enerji tüketiminin düşürülmesi için yenilikçi fikirler ve çözümler sunmaktayız. Hafif ağırlığa sahip yapılar için etkili birleşim teknikleri, teknik öneriler vasıtasıyla parça sayılarının minimuma indirilmesi ve çevresel olarak uygun malzemelerin kullanımı emisyon seviyelerinin düşürülmesi ve kaynakların korunması için bizim temel yapı taşlarımızı oluşturmaktadır.

 

 

Bir aile şirketi olarak gelecek nesiller için katkıda bulunmaktan da ayrıca memnuniyet duymaktayız. Enerji tüketimi bu durumun sürekli önem kazanan bir parçasını oluşturmaktadır. Bu yüzden sistematik olarak tüketimimiz kayıt etmekte ve takip etmekte, kendimize azimli tasarruf hedefleri belirlemekte ve daha iyi enerji verimliliği için uygulamalara özel çözümler geliştirmekteyiz. Enerji yönetim sistemimiz 2015 yılından bu yana ISO 5001 ile belgelendirilmiş olup kaynakların korunması ve işimizin her aşamasında çevresel bir bilinç yaklaşımı tesis etmek amacıyla çabalarımız için merkezi bir rol oynamaya devam edecektir.

 

Daha fazla bilgi

Birleştirme Dünyası hakkında daha fazlasını keşfetmek ister misiniz?

Burada başarılı uygulamalar ve ilgili konular hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.