O firme

Zodpovednosť

Uź po celé generácie nesieme zodpovednosť za životné prostredie, spoločnosť a hlavne za našich zamestnancov.

 

Zodpovedné jednanie

Corporate Social Responsibility (CSR) je našim východzím bodom pre udržateľný rozvoj.

Prevzatie spoločenskej zodpovednosti je súčasťou našej firemnej kultúry a už desaťročia dodržiavanou praxou. Od vedenia firmy cez naše pôsobenie na trhu až po podporu pospolitosti.

Böllhoff Parabel

Vedenie firmy

 

Kultúra firmy Böllhoff

Dodržiavaná kultúra firmy Böllhoff, zvláštna atmosféra nášho podniku, sa rozvíjala a upevňovala v priebehu viac ako 140 rokov. Hájime naše hodnoty ako odvahu, poctivé chovanie a nadšenie v Nemecku, v Európe a po celom svete. Prvá písomne formulovaná vízia sa objavila pred cca 50 rokmi a i v aktuálnom znení platí v celej firme ako merítko pre vedenie podniku a je v 24 krajinách na všetkých piatich kontinentoch pevnou súčasťou našej každodennej práce.

Podnikové vedenie skupiny Böllhoff (zľava Wilhelm A. Böllhoff, Dr. Carsten Löffler, Michael W. Böllhoff, Dr. Jens Bunte)

Podnikové vedení skupiny Böllhoff

Zleva doprava: Wilhelm A. Böllhoff, Dr. Carsten Löffler, Michael W. Böllhoff, Dr. Jens Bunte

Compliance

 

Zodpovedné a správne jednanie

Vedenie firmy a všetci zamestnanci skupiny Böllhoff majú za cieľ dodržiavania platných smerníc – a to zákonných predpisov a pravidiel firmy Böllhoff.
Pre dosiahnutie tohto cieľa poskytujeme všetky dôležité pravidlá,  relevantné pre prácu jednotlivca. Náš systém compliance navyše stanovuje, ako bude dodržiavanie pravidiel kontrolované, ako nakládať s odchýlkami a ako kontinuálne aktualizovať smernice.

Smernia compliance skupiny Böllhoff

Zodpovedné a správne jednanie

Směrnice o compliance

Trh

 

Podpora inovácií

Priekopník v oblasti dlhodobej udržateľnosti. Aktuálne výzvy ako ochrana zdrojov, efektivita energie a materiálov a zníženie emisí CO2 riši priemysel zdokonaľovaním ľahkek konštrukcie. K tomu rozhodujúcim spôsobom prispievame optimalizáciou spájania a lepenia špeciálnych prvkov ľahkej konštrukcie a vývojom stále ľahších spojovacích prvkov – pri konštantne vysokej kvalite.

Pohľad do výroby v Audi

Pohled do výroby u Audi

Viac informácií

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o příbuzných tématech.