O firme

Zodpovednosť

Uź po celé generácie nesieme zodpovednosť za životné prostredie, spoločnosť a hlavne za našich zamestnancov.

 

Zodpovedné jednanie

Corporate Social Responsibility (CSR) je našim východzím bodom pre udržateľný rozvoj.

Prevzatie spoločenskej zodpovednosti je súčasťou našej firemnej kultúry a už desaťročia dodržiavanou praxou. Od vedenia firmy cez naše pôsobenie na trhu až po podporu pospolitosti.

Böllhoff Parabel

Compliance

 

Zodpovedné a správne jednanie

Vedenie firmy a všetci zamestnanci skupiny Böllhoff majú za cieľ dodržiavania platných smerníc – a to zákonných predpisov a pravidiel firmy Böllhoff.
Pre dosiahnutie tohto cieľa poskytujeme všetky dôležité pravidlá,  relevantné pre prácu jednotlivca. Náš systém compliance navyše stanovuje, ako bude dodržiavanie pravidiel kontrolované, ako nakládať s odchýlkami a ako kontinuálne aktualizovať smernice.

Smernia compliance skupiny Böllhoff

Zodpovedné a správne jednanie

Směrnice o compliance

Trh

 

Podpora inovácií

Priekopník v oblasti dlhodobej udržateľnosti. Aktuálne výzvy ako ochrana zdrojov, efektivita energie a materiálov a zníženie emisí CO2 riši priemysel zdokonaľovaním ľahkek konštrukcie. K tomu rozhodujúcim spôsobom prispievame optimalizáciou spájania a lepenia špeciálnych prvkov ľahkej konštrukcie a vývojom stále ľahších spojovacích prvkov – pri konštantne vysokej kvalite.

Pohľad do výroby v Audi

Pohled do výroby u Audi

Viac informácií

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o příbuzných tématech.