O firme

Ochrana životného prostredia

Myslíme v dlhodobom horizonte. Ako rodinná firma berieme zodpovednosť za ľudstvo a prírodu a chráníme životné prostredie pre budúce generácie. 

 

Zodpovednosť za životné prostredie

Ako firma máme záväzky nielen voči našim súčasným zákazníkom a zamestnancom, ale aj voči tým budúcim.

Ochrana životného prostredia znamená zaistenie budúcnosti. To pre nás znamená plniť potreby ľudí v súčasnosti prostredníctvom našich výrobkov a služieb, ale aj ako zamestnávateľ bez ohrozenia možností budúcich generácií.

Böllhoff Parabel

Udržateľné hospodárenie

 

Politika ochrany životného prostredia šetrná k zdrojom

Ako výrobca spojovacích prvkov a montážnych systémov si stanovujeme ctižiadostivé ciele pre ochranu životného prostredia: na základe prvých ekologických posúdení výrobkov a procesov, využitie druhotných surovín, triedenie odpadu a energeticky úsporných opatrení.

Ako obchodník a poskytovateľ služieb znižujeme odpad opätovným využitím prepravných a skladovacích obalov a minimalizujeme emisie združovaním prepravy. Pomocou systému ECOSIT® (ECOnomic Supply In Time) sa snažíme dosahovať ekonomické i ekologické ciele. Každý nákupný a zásobovací systém ECOSIT® je nielen ekonomický, ale zároveň i ekologický systém, ktorý chráni zdroje a znižuje náklady.

Ako vývojový partner našich zákazníkov, poskytujeme inovatívne nápady a riešenia pre zníženie hmotnosti a spotreby energie. Efektívne spojovacie metódy pre ľahké konštrukcie, minimalizácia dielov na základe technického poradenstva a používanie materiálov šetrných k životnému prostrediu sú našimi základnými kameňmi pre zníženie emisií a ochranu zdrojov.

Ako rodinná firma radi prispievame k udržateľnosti pre budúce generácie. Stále väčší význam pritom má spotreba energie. Preto systematicky evidujeme a kontrolujeme našu spotrebu, stanovujeme si ambiciózne ciele úspory a vyvíjame vhodné riešenia pre vyššiu energetickú účinnosť. Naše riadenie energií má od roku 2015 certifikáciu ISO 50001 a bude hrať dôležitú rolu aj v buúucnosti – pre naše snahy o etablovanie ochrany zdrojov a ekologického správania vo všetkých oblastiach našej firmy.

Viac informácií

Chcete objaviť ešte viac zo sveta spojov?

Tu nájdete informácie o úspešných aplikáciách