Societatea

Responsabilitate la nivelul corporaţiei

De-a lungul generaţiilor am înţeles întotdeauna responsabilităţile noastre faţă de mediu, comunitate – şi în special faţă de personalul nostru.

 

Practici responsabile

Responsabilitatea Socială la nivelul Corporaţiei (CSR) constituie baza dezvoltării noastre durabile.

Asumarea responsabilităţii la nivelul corporaţiei este parte integrantă a culturii noastre corporatiste şi constituie o realitate de facto de decenii. Despre managementul societăţii şi cum anume acţionăm pe piaţă în scopul promovării comunităţii locale.

Parabola Böllhoff

Managementul societăţii

 

Cultura Böllhoff

Cultura Böllhoff, ancorată în realitate, spiritul unic al societăţii noastre au evoluat şi s-au imprimat pe parcursul a mai bine de 140 de ani. Ne declarăm ferm valorile: curajul, corectitudinea şi entuziasmul în Germania, Europa şi pe întreg globul. Prima noastră declaraţie vizând misiunea noastră a fost făcută publică acum cca. 50 de ani, iar versiunea de la ora actuală constituie elementul de referinţă la nivelul întregii organizaţii – în privinţa a cum anume este administrată societatea. Este parte integrantă a muncii noastre de zi cu zi în 24 de ţări, de pe cinci continente.

Managementul Grupului Böllhoff (de la stânga la dreapta: Wilhelm A. Böllhoff, Dr. Carsten Löffler, Michael W. Böllhoff, Dr. Jens Bunte)

Managementul Grupului Böllhoff

de la stânga la dreapta: Wilhelm A. Böllhoff, Dr. Carsten Löffler, Michael W. Böllhoff, Dr. Jens Bunte

Conformitate

 

Un mod de acţiune responsabil şi legal

Conducătorii seniori şi toţi salariaţii Grupului Böllhoff au ca obiectiv obţinerea conformităţii cu toate reglementările aplicabile – indiferent dacă sunt prevederi legale sau reguli impuse de Böllhoff.
Pentru a atinge acest obiectiv asigurăm toate reglementările importante, care sunt relevante pentru munca fiecăruia dintre noi  într-o manieră comprehensibilă. Totodată, ne îndeplinim mai apoi obiectivul de a face din „Conformitate" o parte a muncii noastre zilnice  . În plus, Sistemul nostru de asigurare a conformităţii defineşte cum anume sunt monitorizate diferitele elemente constitutide ale conformării cu regulile, cum anume tratăm abaterile de la reguli şi cum anume va fi actualizată – în mod constant – Politica în acest sens.

Ghidul de Conduită al grupului Böllhoff

Un mod de acţiune responsabil şi legal

Politica privind Conformitatea

Market

 

Promovarea inovaţiei

Pionieri ai sustenabilităţii. Industria răspunde la provocările actuale – cum sunt, de exemplu, conservarea resurselor, eficienţa în materie de energie şi materiale, precum şi un nivel scăzut de emisii de CO2 - prin perfectarea construcţiei uşoare. Noi jucăm un rol important aici, prin optimizarea asamblării şi lipirii elementelor speciale, uşoare, şi prin dezvoltarea unor organe de asamblare din ce în ce mai uşoare – însă la acelaşi nivel înalt calitativ.

Imagini - producţia Audi văzută din interior

Imagini - producţia Audi văzută din interior

Mai multe informatii

Doriţi să intrați în World of Joining Together (Universul asamblărilor) ??

Aici veţi găsi informaţii despre subiectele conexe.