Societatea

Responsabilitate la nivelul corporaţiei

De-a lungul generaţiilor am înţeles întotdeauna responsabilităţile noastre faţă de mediu, comunitate – şi în special faţă de personalul nostru.

 

Practici responsabile

Responsabilitatea Socială la nivelul Corporaţiei (CSR) constituie baza dezvoltării noastre durabile.

Asumarea responsabilităţii la nivelul corporaţiei este parte integrantă a culturii noastre corporatiste şi constituie o realitate de facto de decenii. Despre managementul societăţii şi cum anume acţionăm pe piaţă în scopul promovării comunităţii locale.

Parabola Böllhoff

Conformitate

 

Un mod de acţiune responsabil şi legal

Conducătorii seniori şi toţi salariaţii Grupului Böllhoff au ca obiectiv obţinerea conformităţii cu toate reglementările aplicabile – indiferent dacă sunt prevederi legale sau reguli impuse de Böllhoff.
Pentru a atinge acest obiectiv asigurăm toate reglementările importante, care sunt relevante pentru munca fiecăruia dintre noi  într-o manieră comprehensibilă. Totodată, ne îndeplinim mai apoi obiectivul de a face din „Conformitate" o parte a muncii noastre zilnice  . În plus, Sistemul nostru de asigurare a conformităţii defineşte cum anume sunt monitorizate diferitele elemente constitutide ale conformării cu regulile, cum anume tratăm abaterile de la reguli şi cum anume va fi actualizată – în mod constant – Politica în acest sens.

Ghidul de Conduită al grupului Böllhoff

Un mod de acţiune responsabil şi legal

Politica privind Conformitatea

Market

 

Promovarea inovaţiei

Pionieri ai sustenabilităţii. Industria răspunde la provocările actuale – cum sunt, de exemplu, conservarea resurselor, eficienţa în materie de energie şi materiale, precum şi un nivel scăzut de emisii de CO2 - prin perfectarea construcţiei uşoare. Noi jucăm un rol important aici, prin optimizarea asamblării şi lipirii elementelor speciale, uşoare, şi prin dezvoltarea unor organe de asamblare din ce în ce mai uşoare – însă la acelaşi nivel înalt calitativ.

Imagini - producţia Audi văzută din interior

Imagini - producţia Audi văzută din interior

Mai multe informatii

Doriţi să intrați în World of Joining Together (Universul asamblărilor) ??

Aici veţi găsi informaţii despre subiectele conexe.