Societatea

Mediu

Noi planificăm pe termen lung. Ca afacere de familie, ne asumăm responsabilităţi faţă de oameni şi faţă de natură, protejând mediul pentru viitoarele generaţii.

 

Responsabilitate în materie de protecţie a mediului

Ca societate, avem o datorie nu numai faţă de clienţii noştri actuali, şi faţă de salariaţii noştri actuali, ci şi faţă de cei viitori.

Protecţia mediului înseamnă salvgardarea viitorului. Pentru noi, acest lucru înseamnă satisfacerea necesităţilor actuale ale oamenilor, prin intermediul produselor şi serviciilor noastre – dar şi în calitate de angajator – şi aceasta fără a compromite perspectivele viitoarelor generaţii.

Parabola Böllhoff

Operaţiuni durabile

 

O politică de mediu care vizează conservarea resurselor

În calitate de producător de organe de asamblare și tehnică de montaj avem stabilite obiective ambiţioase în materie de protecţie a mediului: prin evaluări iniţiale în materie de mediu – privind produsele şi procesele, recuperarea materiilor prime, separarea deşeurilor şi măsuri care au în vedere reducerea consumului de energie.

 

în calitate de furnizor şi de prestator de servicii noi diminuăm deşeurile folosind ambalaje reutilizabile pentru transport şi depozitare şi minimizăm emisiile recurgând la transporturi de tip „grupaj". Sistemul nostru ECOSIT® (ECOnomic Supply In Time) ne permite să atingem atât obiective economice cât şi obiective de mediu. Fiecare sistem de aprovizionare şi de distribuţie ECOSIT® este totodată un sistem "ECO", care conservă resursele şi diminuează costurile .

 

 

În calitate de partener al clienţilor noştri, în materie de dezvoltare, oferim soluţii şi idei inovatoare în vederea reducerii greutăţii şi în scopul reducerii consumului de energie. Tehnici eficiente de asamblare pentru construcţiile uşoare, minimizarea numărului de piese prin intermediul consilierii tehnice, şi utilizarea unor materiale compatibile din punct de vedere al mediului, toate acestea constituie baza noastră pentru diminuarea nivelurilor de emisii şi pentru conservarea resurselor.

 

 

Fiind o afacere de familie ne bucurăm să ne putem aduce aportul la ceea ce înseamnă viitoarele generaţii. Consumul de energie devine o parte a acestui aport - căpătând o importanţă din ce în ce mai mare. Acesta este motivul pentru care noi, în mod sistematic, înregistrăm şi monitorizăm consumurile proprii, stabilindu-ne obiective ambiţioase privind economisirea şi dezvoltând soluţii „pe măsură" pentru a obţine o bună eficienţă energetică. Sistemul nostru de management energetic fost certificat ca fiind conform cu exigenţele standardului ISO 50001 din 2015 – şi va continua să joace un rol central în eforturile noastre de a conserva resursele şi de a stabili o abordare care să conştientizeze chestiunile care ţin de mediu – în privinţa tuturor aspectelor afacerii noastre .

 

Mai multe informatii

Doriti sa descoperiti mai multe lucruri in legatura cu World of Joining (Universul Asamblărilor) ?

Aici veti gasi informatii cu privire la utilizarile incununate de succes si alte subiecte conexe.