Rozwiązania branżowe

ZF Lenksysteme

Nowy serwonapęd wymaga zastosowania nowych śrub.

 

Doskonała koordynacja

Wykorzystaliśmy naszą wiedzę specjalistyczną do opracowania nowego elementu złącznego.

W ramach opracowania wkrętów specjalnych dla ZF Lenksysteme nasza firma zajęła się projektem i znalazła rozwiązanie.

Sytuacja wyjściowa

 

WYsokie oczekiwania

Samochód bez wspomagania kierownicy? Dla większości osób to nie do pomyślenia. Producenci samochodów z całego świata zaufali technologii firmy ZF Lenksysteme (obecnie Robert Bosch Automotive Steering). Nasz udział w projekcie optymalizacji produktu na dużą skalę polegał na wykorzystaniu rozwiązań z wielu linii produktów w celu zbudowania nowej, uniwersalnej oferty. W trakcie tego procesu ulepszono budowę serwonapędu, m.in. zmieniając liczbę śrub z czterech na trzy. Problemem, z jakim się zetknęliśmy było działanie zbyt dużych indywidualnych sił na stosowane dotychczas śruby specjalne (M6 x 144 z napędem Torx). Sytuacja wymagała szybkiego udoskonalenia. Ulepszenie budowy śruby specjalnej w ramach trwającego procesu projektowego to szczególnie skomplikowane przedsięwzięcie, dlatego firma ZF Lenksysteme zdecydowała się skorzystać z doświadczenia Böllhoff, aby uzyskać pomoc. Zaoferowaliśmy wsparcie procesowe, a także pośredniczyliśmy pomiędzy klientem i wytwórcą śrub.

Profil klienta

Branża
samochodowa

Główna siedziba
Friedrichshafen

Rok założenia
1915

Rozwiązanie

 

Wspólne opracowanie wkrętu specjalnego (M6 x 140)

W centrum procesu znalazły się złożone zagadnienia koordynacji pomiędzy wszystkimi stronami biorącymi udział w projekcie, tj. producentami samochodów, firmą ZF Lenksysteme, producentami śrub, a także pośrednikami, czyli naszą firmą. Analiza koncepcji projektowych, danych od producentów samochodów i informacji dostarczonych przez firmę ZF Lenksysteme pozwoliła nam określić wymagane parametry rozwiązania, takie jak średnica łba, rodzaj materiału i proces produkcyjny. Uzyskane parametry przekazaliśmy producentom śrub. Wytworzone prototypy śrub specjalnych przebadaliśmy we własnym, akredytowanym laboratorium. Na każdym etapie projektowania przekazywano technikom prototypy z pełną dokumentacją, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi jakości dla dostawców opracowanymi przez firmę ZF Lenksysteme. Są to m.in. sprawozdania z badań laboratoryjnych, w tym wyniki odporności na mgłę solną, próby twardości, analizy siły wstępnego naprężenia i rezultaty prób przekręcających. Nasza pomoc polegała także na pomocy inżynierom firmy ZF Lenksysteme poprzez przejęcie kierownictwa nad opracowaniem elementu złącznego.
Pomimo złożoności wymagań producentów samochodów odnośnie śrub specjalnych, wynikających z bardzo wąskich wartości tolerancji pomiędzy długością a prostoliniowością, udało nam się dostarczyć rozwiązanie spełniające wszystkie wymagania w postaci wkrętu specjalnego M6 x 140 z napędem Torx.

Rezultat

 

Niższe koszty dzięki optymalizacji elementu

Niższe koszty. Większe bezpieczeństwo. Wykorzystując serię testów wykazano zalety nowego wkrętu specjalnego M6 x 140 z napędem Torx i rozwiano wszelkie wątpliwości na temat jej obciążalności. Dokonano skrócenia gwintu. Poprzez przejęcie kierownictwa nad opracowaniem elementu złącznego oszczędziliśmy technikom z firmy ZF Lenksysteme wiele czasu. Ponadto ulepszenie elementu poprzez zastosowanie montażu przy użyciu tulei i zmodyfikowaniu śruby specjalnej przy niskim nakładzie kosztów dało wyraźne oszczędności.

Korzyści dla klienta

  • Obszerne próby laboratoryjne
  • Znaczna oszczędność kosztów dzięki optymalizacji elementu
  • Dostarczanie wiedzy technicznej
  • Zarządzanie dostawcami

Pobierz

Dowiedz się więcej: powiązane materiały

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - pobierz broszury.

Tytuł Język Wersja Plik Pobierz

Do odczytania dokumentów PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.