Przedsiębiorstwo

Odpowiedzialność korporacyjna

Od pokoleń pamiętamy o odpowiedzialności firmy wobec środowiska, społeczności, a w szczególności wobec personelu.

 

Odpowiedzialna działalność

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest dla nas podstawą zrównoważonego rozwoju.

Przyjęcie zasad odpowiedzialności biznesu jest częścią naszej kultury korporacyjnej i działa w praktyce przez dziesięciolecia. Zasady CSR dotyczą zarządzania spółką, sposobu funkcjonowania na rynku po promocję lokalnej społeczności.


Böllhoff parabola

Zarząd przedsiębiorstwa

 

Kultura firmy Böllhoff

Kultura firmy Böllhoff ewoluowała i ustalała się przez ponad 140 lat. Promujemy wartości, takie jak odwaga, uczciwość i entuzjazm. Pierwsza pisemna deklaracja misji została opublikowana około 50 lat temu. Aktualna wersja stanowi wzorzec działania obowiązujący we wszystkich spółkach w ramach grupy. Jest ona integralną częścią codziennej pracy w 24 krajach na pięciu kontynentach.

Zarząd grupy Böllhoff (od lewej do prawej Wilhelm A. Böllhoff, Dr. Carsten Löffler, Michael W. Böllhoff, Dr. Jens Bunte)

Zarząd Böllhoff Group

od lewej do prawej Wilhelm A. Böllhoff, Dr. Carsten Löffler, Michael W. Böllhoff, Dr. Jens Bunte

Zgodność

 

Działamy odpowiedzialnie i zgodnie z prawem

Zarówno kadra zarządzająca i wszyscy pracownicy spółek grupy Böllhoff mają na celu zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i z zasadami Böllhoff.
W tym celu udostępniamy treść wszystkich zasad istotnych w pracy każdego z nas sformułowanych w zrozumiały sposób. Tylko w ten sposób możemy osiągnąć cel polegający na spowodowaniu, że zgodność z regułami stanie się elementem naszej codziennej pracy. Ponadto wykorzystywany system zgodności określa, w jaki sposób zgodność z regułami ma być monitorowana, metody postępowania z odchyleniami, a także w jaki sposób polityka będzie stale aktualizowana.

Wytyczne dotyczące przestrzegania przepisów Grupy Böllhoff

Działamy odpowiedzialnie i zgodnie z prawem

Polityka zgodności

Rynek

 

Promowanie innowacji

Pionierzy zrównoważonego rozwoju. Branża reaguje na aktualne wyzwania, takie jak ochrona zasobów, wydajność energetyczna i materiałowa, jak również zmniejszenie emisji CO2 poprzez udoskonalanie konstrukcji lekkich. Odgrywamy ważną rolę w osiąganiu celów wymienionych powyżej poprzez optymalizację sposobów łączenia i klejenia specjalnych elementów lekkich oraz poprzez rozwijanie coraz lżejszych elementów złącznych, z zachowaniem ich wysokiej jakości.

Wgląd w proces produkcyjny Audi

Wgląd w proces produkcyjny Audi

Więcej informacji

Chcesz dołączyć do World of Joining?

Tutaj znajdziesz informacje na tematy pokrewne.