News – 03.07.2017

Odpowiedzialność społeczna

 

Grupa Böllhoff Group przekazuje 140 000 € na cele dobroczynne

Chcąc uczcić 140. rocznicę działalności, grupa Böllhoff przekazała nadprogramowo 140 000 € na 15 regionalnych projektów społecznych z dziedziny kultury, sztuki, literatury i sportu.

20 czerwca 2017 r. Michael Böllhoff przekazał pięciu przedstawicielom sponsorowanych projektów symboliczny czek w siedzibie w Bielefeld-Brackwede.


Böllhoff parabola

 

Wśród obdarowanych znalazł się klub sportowy SV Brackwede, który przyjął 25 000 €. 20 000 € z sumy dla klubu trafi do sekcji lekkoatletycznej, która zbuduje nową siłownię i salę gimnastyczną na terenie stadionu sportowego Böllhoff. Za pozostałe 5 000 € sekcja pływacka stworzy w 2018 r. nowe zaplecze trenerskie i szkoleniowe w pomieszczeniach parku wodnego AquaWede.

10 000 € przekazano fundacji społecznej Bielefelder Bürgerstiftung i ośrodkowi poradnictwa medycznego Ärztliche Beratungsstelle, które działają na rzecz dzieci zaniedbywanych i wykorzystywanych.

Zakonny dom kultury Haus Salem otrzymał 5 000 €. Haus Salem jest ośrodkiem kulturalno-konferencyjnym z Bielefeld, który specjalizuje się w pomocy osobom w skrajnych sytuacjach stresowych, m.in. opiekującym się poważnie chorymi krewnymi i pozostającym w żałobie.

Grupa Böllhoff prowadzi od wielu lat inicjatywę ” Volunteering Together”. Jej celem jest pomoc w działalności wolontariackiej jej pracowników na całym świecie. Wilfried Düwel, występując jako przedstawiciel wszystkich sponsorowanych projektów, odebrał podczas ceremonii czek z datkiem na remont basenu otwartego w Barntrup-Alverdissen.

L. to R.: Dr. Bunte, F. Nientiedt, Dr. Löffler, W. Düwel (Böllhoff), B. Brune (medical advice centre), Dr. Worms (Bielefeld community foundation), M. Böllhoff, Sister Fischer (Salem House), W. Zinram, M. Wittenbrock and F. Kurzendörfer (SV Brackwede sport

Od lewej do prawej: dr Jens Bunte, Frank Nientiedt, dr Carsten Löffler, Wilfried Düwel (wszyscy czterej z Böllhoff), Barbara Brune (ośrodek poradnictwa medycznego), dr Lutz Worms (fundacja społeczna z Bielefeld), Michael Böllhoff, siostra Claudia Fischer (ośrodek kultury religijnej Haus Salem), Wilfried Zinram, Manfred Wittenbrock, Felix Kurzendörfer (wszyscy trzej z klubu sportowego SV Brackwede)

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o World of Joining

Tu znajdziesz informacje m. in. o pomyślnie wdrożonych aplikacjach.