Doplňkový sortiment

Pryžový/kovový tlumič

Efektivní izolace vibrací

 

Efektivní snížení hluku a vibrací

Pryžové/kovové tlumiče chrání osoby a stroj před škodlivými emisemi vibrací a zároveň snižují opotřebení.

Každý stroj způsobuje při práci vibrace a otřesy.
Vytvořené vibrace se přenášejí do podlahy a základu, takže zde může dojít k tvorbě trhlin na budově. Osoby v prostředí strojů jsou rovněž velmi silně zatíženy vibracemi a často si stěžují na bolesti kloubů a zad. Navíc se výrazně zvýší hladina hluku neizolovaných strojů, takže pracovníci musí používat systémy pro ochranu sluchu.

Tato nebezpečí uznali také zákonodárci, kteří sepsali nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V této souvislosti poskytují pryžové/kovové tlumiče od firmy Böllhoff obzvláště efektivní řešení.

Böllhoff Parabel

Postup/princip

Pryžové/kovové tlumiče se jednoduše namontují na instalovaný závitový prvek (závit čepu nebo matice) na stroji. Tlumicí účinek působí okamžitě a izoluje vibrace stroje.

Oblasti použití

Pryžové/kovové tlumiče se nacházejí všude, kde jsou sníženy vibrace nebo rázová zatížení. Typickou oblastí použití je výroba vozidel nebo izolace agregátů a čerpadel.

Výhody výrobků
  • Izoluje stroje a komponenty
  • Snižuje rázová zrychlení
  • Tlumí otřesy
  • Nevyžaduje údržbu
  • Speciální díly na vyžádání

Výhody výrobků

Existuje mnoho dobrých argumentů hovořících ve prospěch našich výrobků.

Přečtěte si více informací o silných stránkách a možnostech. Bod za bodem.

Efektivně snižuje otřesy a vibrace

Variace materiálů a geometrií pružného tělesa umožňuje vhodnou izolaci vibrací pro příslušnou aplikaci.

Dlouhá životnost

Vysoké požadavky na kvalitu a promyšlený (optimální) proces zpracování značně prodlužují životnost pryžových/kovových tlumičů. Výrobky současně odolávají vysokým trhacím silám, takže ani extrémní namáhání nevede ihned k jejich zničení.

Robustní a bezúdržbový

Na rozdíl od jiných tlumicích prvků ze strojírenství jsou pryžové/kovové tlumiče odolné vůči mnoha okolním vlivům a díky zapouzdřenému pružnému tělesu nevyžadují údržbu.

Ekonomicky výhodný

Na základě špičkového výrobního postupu a použití standardizovaných prvků jsou pryžové/kovové tlumiče velmi hospodárné v porovnání s drahými komponenty tlumičů rázů.

Podrobný popis

 

Konstrukce našich pryžových/kovových tlumičů

Pro snížení vibrací využívají pryžové/kovové tlumiče od firmy Böllhoff jako pružné a tlumicí prvky elastomerové jádro. Toto jádro je ve standardním provedení vyrobeno z přírodního kaučuku ve třech verzích tvrdosti. Pro zajištění optimálního upevnění a vysoké odolnosti proti vytržení se na kovové díly nanáší optimalizované pojivo, které bezpečně spojí součásti během procesu vulkanizace. Odolný systém pojiva tak zajišťuje bezpečné spojení materiálů, které nutně nevyžaduje uzavření kovových součástí po celém obvodu.

Konstrukce našich pryžových/kovových tlumičů

Konstrukce našich pryžových/kovových tlumičů

1) kovový díl
2) spojovací systém
3) elastomer (pružné těleso)

 

Směr zatížení

Elastická uložení v odpružené ose často nestačí pro komplexní kompenzaci vibrací stroje. Složité strojní procesy a pohyby vedou k souboru pohybů, které se vyznačují různou měrou pružnosti. Pryžové/kovové tlumiče od firmy Böllhoff dokážou kompenzovat současně působící síly a umožňují tak rozsáhlou ochranu před vibracemi.

Pryžový/kovový tlumič – vyrovnání zatížení

Pro každou aplikaci vhodný konstrukční tvar

 

U izolace vibrací se rozlišují dva základní typy, které se v průmyslu osvědčily a často se používají.


Aktivní izolace

Při aktivní izolaci se redukují oscilace, které vycházejí ze stroje. Tím se snižují vibrace přenášené do okolí.
Příklad: Patky stroje pro vstřikové lití

Pryžový/kovový tlumič – aktivní izolace

Aktivní izolace

 

Pasivní izolace

Pasivní izolace zajišťuje, že stroje a soustavy přístrojů nejsou ve svém pracovním prostředí rušeny vibracemi, které mohou způsobit jejich chybnou funkci, nebo dokonce příp. i poškození.
Příklad: Uložení měřicích strojů

Pryžový/kovový tlumič – pasivní izolace

Pasivní izolace

 

Aplikačně technická podpora u speciálních dílů

Vedle velkého výběru standardních komponentů s vámi rádi realizujeme také speciální řešení podle požadavků zákazníka. K dispozici jsou různé kombinace materiálů a barevná řešení – kontaktujte nás!

Šroubovací pryžový/kovový tlumič – zvláštní geometrie

Varianty výrobků

Každý záměr si zaslouží své vlastní řešení.

Přečtěte si více informací o typech výrobků a najděte správnou variantu pro váš případ použití.

Typ A

Pryžové/kovové tlumiče se svorníkem, oboustranné.
Rozmanité oblasti použití jako např. k uložení agregátů nebo motorů. Lze je zatížit tlakem a smykem a dokážou kompenzovat také šikmo působící zatížení.

Více

Typ B

Pryžové/kovové tlumiče se svorníkem na jedné straně a vnitřním závitem na druhé straně.
Rozmanité oblasti použití jako např. k uložení agregátů nebo motorů. Lze je zatížit tlakem a smykem a dokážou kompenzovat také šikmo působící zatížení.

Více

Typ C

Pryžové/kovové tlumiče s vnitřním závitem, oboustranné.
Rozmanité oblasti použití jako např. k uložení agregátů nebo motorů. Lze je zatížit tlakem a smykem a dokážou kompenzovat také šikmo působící zatížení.

Více

Typ D

Pryžové/kovové tlumiče s jednostranným svorníkem a rovnou dosedací plochou na jedné straně.
Obzvláště vhodné pro instalaci agregátů nebo měřicích strojů – mnohostranně použitelné, např. k omezení koncových poloh nebo k uložení agregátů.

Více

Typ DS

Pryžové/kovové tlumiče s přísavnou patkou a vnějším závitem na jedné straně.
Obzvláště vhodné pro instalaci agregátů nebo měřicích strojů – mnohostranně použitelné, např. k uložení agregátů bez upevnění v základu.

Více

Typ E

Pryžové/kovové tlumiče s vnitřním závitem a rovnou dosedací plochou na jedné straně.
Obzvláště vhodné pro instalaci agregátů nebo měřicích strojů – mnohostranně použitelné, např. k uložení agregátů bez upevnění v základu.

Více

Typ ES

Pryžové/kovové tlumiče s přísavnou patkou a vnitřním závitem na jedné straně.
Obzvláště vhodné pro instalaci agregátů nebo měřicích strojů – mnohostranně použitelné, např. k uložení agregátů bez upevnění v základu.

Více

Typ P

Parabolicky tvarovaný pryžový/kovový tlumič s vnějším závitem na jedné straně.
Dobré vlastnosti pro tlumení koncových poloh nebo jako doraz – mnohostranně použitelné.

Více

Typ TA

Projmutý pryžový/kovový tlumič s vnějším závitem, oboustranný.
Obzvláště vhodné pro vysoké tlakové síly – mnohostranně použitelné.

Více

Typ TB

Projmutý pryžový/kovový tlumič s vnějším závitem na jedné straně a vnitřním závitem na druhé straně.
Obzvláště vhodné pro vysoké tlakové síly – mnohostranně použitelné.

Více

Typ TC

Projmutý pryžový/kovový tlumič s vnitřním závitem, oboustranný.
Obzvláště vhodné pro vysoké tlakové síly – mnohostranně použitelné.

Více

Typ K

Kónicky tvarovaný pryžový/kovový tlumič s vnějším závitem na jedné straně.
Obzvláště vhodné pro tlumení koncových poloh a pro absorpci rázových zatížení.

Více

Typ KE

Kónicky tvarovaný pryžový/kovový tlumič s vnitřním závitem na jedné straně.
Obzvláště vhodné pro tlumení koncových poloh a pro absorpci rázových zatížení.

Více

Typ KV

Kónicky tvarovaný čtyřhranný pryžový/kovový tlumič s vnějším závitem na jedné straně.
Obzvláště vhodné pro tlumení koncových poloh a pro absorpci rázových zatížení.

Více

Typ KRA

Pryžové/kovové tlumiče s vnitřním závitem na jedné straně.
Obzvláště vhodné pro tlumení koncových poloh a pro absorpci rázových zatížení.

Více

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o úspěšných použitích a příbuzných tématech.