Podávání

UNIQUICK® Feeder

Podávání šroubů a jiných spojovacích prvků

 

Podávání a jednocení spojovacích prvků

Jednotky UNIQUICK® Feeder se v oblasti podávací techniky vyznačují vysokou disponibilitou, flexibilním využitím pro různé spojovací prvky a nehlučným provozem.

Díky technickým vlastnostem a odpovídajícímu vybavení splňuje jednotka UNIQUICK® Feeder požadavky na ergonomické uspořádání pracoviště.

This product is made by Böllhoff

Postup/princip

Jednotka UNIQUICK® Feeder je standardně konstruována pro jednocení šroubů a dalších spojovacích prvků, u nichž je poměr mezi šířkou hlavy a délkou prvku minimálně 1,5 d.

Oblasti použití

Díky své vysoké spolehlivosti se jednotka UNIQUICK® Feeder hodí především pro nábytkový a dřevařský průmysl, pro výrobu oken a dveří, pro automobilový průmysl a průmysl pro zpracování plechů.

Výhody výrobků
  • Dlouhá životnost; nízká opotřebitelnost
  • Rovnoměrný dopravní výkon na základě řízení amplitud
  • Snížená hlučnost díky plastové třídicí nádobě
  • Možnost integrace do různých montážních pracovišť

Výhody výrobků

Existuje mnoho dobrých argumentů hovořících ve prospěch našich výrobků.

Přečtěte si více informací o silných stránkách a možnostech. Bod za bodem.

Nehlučné podávání

Nehlučná a k dílům šetrná doprava šroubů a dalších spojovacích prvků plastovou třídicí nádobou.

Jednoduché plnění

Krycí klapka pro jednoduché doplňování spojovacích prvků.

Varianty výrobků

Každý záměr si zaslouží své vlastní řešení.

UNIQUICK® Feeder je řada vibračních dopravníků ve 4 velikostech pro podávání spojovacích prvků a šroubů.

UNIQUICK® Feeder

Jednotky UNIQUICK® Feeder se v oblasti podávací techniky vyznačují vysokou disponibilitou a nehlučným provozem.

Více
Podrobná kontrola prostřednictvím zásobníku UNIQUICK® Combi

UNIQUICK® Combi nabízí kompaktní řešení pro jednocení a k dílům šetrnou dopravu spojovacích prvků k jedné nebo více šroubovacím jednotkám.
Na cestě ke šroubováku se prvky podrobí kontrole na základě různých kritérií a roztřídí se. Chybné prvky se vyřadí.

UNIQUICK® Combi

UNIQUICK® Combi je modulární jednotka, v níž jsou integrovány různé funkce podávací, třídicí a zkušební techniky pro šrouby a další spojovací prvky.

Více

UNIQUICK® XLarge

UNIQUICK® XLarge je zásobník s inovativním pohonem pro zajištění dávkovaného, tichého a k dílům šetrného podávání šroubů a dalších spojovacích prvků.

Více

UNIQUICK® Multi

UNIQUICK® Multi je dvojitá, trojitá nebo čtyřnásobná výhybka, která rozděluje zkontrolované šrouby do více stacionárních šroubovacích zařízení.

Více

UNIQUICK® Check

UNIQUICK® Check je zkušební box, který zajišťuje, že je podáván správný spojovací prvek a že jsou splněny požadavky na kvalitu.

Více

UNIQUICK® Logic

UNIQUICK® Logic je vizualizovaný řídicí systém, který řídí všechny výrobky UNIQUICK®.

Více