O firmě

Odpovědnost

Již po celé generace neseme odpovědnost za životní prostředí, společnost a zejména za naše zaměstnance.

 

Odpovědné jednání

Corporate Social Responsibility (CSR) je naším výchozím bodem pro udržitelný vývoj.

Převzetí společenské odpovědnosti je součástí naší firemní kultury a již desetiletí dodržovanou praxí. Od vedení firmy přes naše působení na trhu až po podporu pospolitosti.

Böllhoff Parabel

Podnikové vedení

 

Kultura firmy Böllhoff

Dodržovaná kultura firmy Böllhoff, zvláštní atmosféra našeho podniku, se rozvíjela a upevňovala v průběhu více než 140 let. Hájíme naše hodnoty jako odvahu, poctivé chování a nadšení v Německu, v Evropě a po celém světě. První písemně formulovaná vize se objevila před cca 50 lety, i v aktuálním znění platí v celé firmě jako měřítko pro vedení podniku a je ve 24 zemích na všech pěti kontinentech pevnou součástí naší každodenní práce.

Podnikové vedení skupiny Böllhoff (zleva Wilhelm A. Böllhoff, Dr. Carsten Löffler, Michael W. Böllhoff, Dr. Jens Bunte)

Podnikové vedení skupiny Böllhoff

Zleva doprava: Wilhelm A. Böllhoff, Dr. Carsten Löffler, Michael W. Böllhoff, Dr. Jens Bunte

Compliance

 

Odpovědné a správné jednání

Vedení firmy a všichni zaměstnanci skupiny Böllhoff mají za cíl dodržování platných směrnic – a to zákonných předpisů i pravidel firmy Böllhoff.
Pro dosažení tohoto cíle poskytujeme veškerá důležitá pravidla,  relevantní pro práci jednotlivce. Náš systém compliance navíc stanovuje, jak bude dodržování pravidel kontrolováno, jak nakládat s odchylkami a jak kontinuálně aktualizovat směrnice.

Směrnice o compliance skupiny Böllhoff

Odpovědné a správné jednání

Směrnice o compliance

Trh

 

Podpora inovací

Průkopník v oblasti dlouhodobé udržitelnosti. Aktuální výzvy jako ochrana zdrojů, efektivita energie a materiálů a snížení emisí CO2 řeší průmysl zdokonalováním lehké konstrukce. K tomu rozhodujícím způsobem přispíváme optimalizací spojování a lepení speciálních prvků lehké konstrukce a vývojem stále lehčích spojovacích prvků – při konstantně vysoké kvalitě.

Pohled do výroby u Audi

Pohled do výroby u Audi

Sportovní angažovanost

 

Böllhoff podporuje mladé hráče fotbalu

Firma Böllhoff se zasadila o podporu mladých hráčů fotbalu formou zajištění kompletní sady kvalitních dresů pro celé týmy.
V dresech Böllhoff hraje více než 20 dětských týmů z České republiky, z Rakouska, Německa i z africké Namibie.

Přejeme mnoho úspěchů v dresech Böllhoff.

Böllhoff podporuje mladé hráče fotbalu – Sportovní angažovanost

Böllhoff podporuje mladé hráče fotbalu

TJ SOKOL LENEŠICE

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o příbuzných tématech.