O firmě

Ochrana životního prostředí

Myslíme v dlouhodobém horizontu. Jako rodinná firma neseme odpovědnost za lidstvo a přírodu a chráníme životní prostředí pro budoucí generace. 

 

Odpovědnost za životní prostředí

Jako podnik máme závazky nejen vůči našim současným zákazníkům a zaměstnancům, ale také vůči těm budoucím.

Ochrana životního prostředí znamená zajištění budoucnosti. To pro nás znamená plnit potřeby lidí v současnosti prostřednictvím našich výrobků a služeb, ale také jako zaměstnavatel bez ohrožení možností budoucích generací.

Böllhoff Parabel

Udržitelné hospodářství

 

Politika ochrany životního prostředí šetrná ke zdrojům

Jako výrobce spojovacích prvků a montážních systémů si stanovujeme ctižádostivé cíle pro ochranu životního prostředí: na základě prvních ekologických posouzení výrobků a procesů, využití druhotných surovin, třídění odpadu a energeticky úsporných opatření.

Jako obchodník a poskytovatel služeb snižujeme odpad opětovným využitím přepravních a skladovacích obalů a minimalizujeme emise sdružováním přepravy. Pomocí systému ECOSIT® (ECOnomic Supply In Time) se snažíme dosahovat ekonomických i ekologických cílů. Každý nákupní a zásobovací systém ECOSIT® je nejen ekonomický, ale zároveň i ekologický systém, který chrání zdroje a snižuje náklady.

Jako vývojový partner našich zákazníků poskytujeme inovativní nápady a řešení pro snížení hmotnosti a spotřeby energie. Efektivní spojovací metody pro lehké konstrukce, minimalizace dílů na základě technického poradenství a používání materiálů šetrných k životnímu prostředí jsou našimi základními kameny pro snížení emisí a ochranu zdrojů.

Jako rodinná firma rádi přispíváme k udržitelnosti pro budoucí generace. Stále větší význam přitom má spotřeba energie. Proto systematicky evidujeme a kontrolujeme naši spotřebu, stanovujeme si ambiciózní cíle úspory a vyvíjíme vhodná řešení pro vyšší energetickou účinnost. Naše řízení energií má od roku 2015 certifikaci ISO 50001 a bude hrát důležitou roli také v budoucnosti – pro naše snahy o etablování ochrany zdrojů a ekologického chování ve všech částech našeho podniku.

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o úspěšných použitích a příbuzných tématech.