Tisk – 08.01.2016

Řešení dodavatelského řetězce

RFID technologie v nákupních a zásobovacích systémech

Firma Böllhoff patřila v roce 2009 k prvním podnikům, které používaly RFID technologii jako náhradu za etikety s čárovým kódem ve správě C-dílů.

Od té doby se toho mnoho událo. Tato technologie je na trhu velmi žádaná a neustále se vyvíjí v nový průmyslový standard.

Böllhoff Parabel

 

Systém Böllhoff ECOSIT® (ECOnomic Supply In Time) s RFID pracuje rychle a spolehlivě. Veškerá relevantní data jsou uložena na RFID etiketách na nádobách. Je-li nádoba prázdná, RFID etiketa se automaticky načte, jakmile se ocitne ve čtecím poli. Data se tak bleskově stanou objednávkou v ERP systému firmy Böllhoff. Nejsou nutné žádné manuální zásahy obsluhy. Zásobování tak může probíhat výrazně rychleji a flexibilněji než pomocí etiket s čárovým kódem.

 

Více výhod pro zákazníky díky RFID 4.0 od firmy Böllhoff

Data na UHF RFID etiketách lze nyní flexibilně snímat pomocí stropních antén, podlahových antén, regálových antén nebo antény blízkého pole, která je volitelně integrovaná přímo v řídicí jednotce. Inteligentní řízení a široké spektrum techniky pro snímání dat umožňují adaptovat jakoukoli známou organizaci postupu s řídicí jednotkou. V závislosti na příslušné situaci lze k jediné řídicí jednotce připojit až 8 antén. To znamená úsporu nákladů a zvýšení flexibility. Data jsou přenášena prostřednictvím LAN, WLAN nebo UMTS vždy podle toho, jaký druh přenosu dat je možný či žádaný.

Novinkou je také 7palcový dotykový HD displej, integrovaný do schránky „RFID box“. Uživatel vedle akustického signálu při procesu čtení nyní obdrží také optický signál a může si přímo u regálu zobrazit všechny pohyby nádoby. Kromě toho si může také vyvolat informace z internetu a přímo ovládat zařízení, např. tiskárnu, v lokální periferii prostřednictvím bezdrátového přenosu dat.

Osvědčenou zvláštností RFID systémů provozovaných firmou Böllhoff od roku 2009 je od začátku unikátní kódování RFID etiket. Tím je zajištěno, že systém vždy spolehlivě funguje a nedochází k žádnému chybnému snímání. 
Ostatně prioritou stále je, aby bylo k dispozici vždy dostatečné množství spojovacích prvků a aby se logistický řetězec nikdy nepřerušil.

 

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2016

Lze bezplatně otisknout.

 

Odpovědný autor

Frank Nientiedt
marketingový ředitel
ve firmě Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefon: +49 521 4482-01
Telefax: +49 521 449364
E-mail: presse@boellhoff.com

 

Doklad, prosím, zašlete na adresu

Böllhoff S.R.O.
Veronika Rösslerová
Vedoucí prodeje
Palouky 1365
253 01 Hostivice
E-Mail: vroesslerova@boellhoff.com

Ke stažení

Pro novináře: naše dokumenty k tématu ke stažení.

Chcete se o nás dozvědět více informací? Stáhněte si jednoduše tiskovou zprávu a snímky tiskové zprávy.

Co? Formát souboru / počet znaků První schválení Typ/velikost Ke stažení
Snímek tiskové zprávy (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Leden 2016 2878 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Leden 2016 2878 kb / ZIP
Snímek tiskové zprávy (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Leden 2016 3472 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Leden 2016 3472 kb / ZIP

* vč. mezer