Inovace

Kanban s RFID

RFID technologie se etablovala v systémech Kanban. Umožňuje jednodušší a rychlejší zásobování než dosud převážně používané čárové kódy.

 

Inovativní systémy Kanban s RFID technologií

Systémy Kanban přinesly revoluci do nákupních procesů, s RFID jsou ještě efektivnější.

Kanban je systém vyvinutý v 70. letech 20. století společností Toyota v Japonsku a patří k vůbec nejstarším etablovaným metodám řízení výroby. Systémy zjednodušují nákupní proces firem. Místo spolupráce s více dodavateli jsou často odebírány tisíce produktů z jednoho jediného zdroje. Dodavatel Kanban zajišťuje permanentní zásobování. Technologie RFID výrazně zjednodušila kontrolu potřeby přímo v místě.

Böllhoff Parabel

Technologie

 

Logistické řešení s RFID

Lidé mohou dělat chyby. Ale jen tolik, kolik jim dovolí technika. Pomocí RFID (Radio-Frequency Identification) lze automatizovat dosud manuálně prováděné procesy. Technologie umožňuje bezkontaktní identifikaci a kontrolu. To je velká výhoda také pro naše nákupní systémy pro C-díly.
Výzva spočívá v procesně bezpečném uspořádání technologie tak, aby jednoduše a bezchybně fungovala v praxi. Řešení se skládá ze dvou podstatných změn v porovnání se skenováním čárového kódu: Skener čárových kódů se nahradí RFID čtecí jednotkou a každá etiketa se místo čárového kódu opatří pasivním RFID čipem. Tento čip se při tisku etikety popíše stejnými daty jako čárový kód: číslo výrobku, číslo zákazníka, číslo nádoby, množství náplně v nádobě, místo vykládky a další informace podle potřeby.
V aplikaci rozlišujeme dva systémy. Etiketa nádoby se vhodí do schránky se čtecí jednotkou nebo se celá nádoba položí do sběrného boxu vedle regálu, kde ji přečte nad tím upevněná RFID čtecí jednotka. V obou případech se data načtou automaticky. Přenos do našeho ERP systému trvá jen několik sekund. Okamžitě zahájíme kompletaci a dodáme zboží našim zákazníkům již následující den. Tak rychlý je v současnosti proces nákupu.


Výhody oproti technologii čárových kódů

  • Výrazně rychlejší doby reakce od doručení objednávky až po dodání zboží.
  • Proto také menší skladové zásoby u zákazníka. Sníží se vázání a úročení kapitálu.
  • Výrazně se redukují manuální procesy. Tím se zvýší spolehlivost zásobování.

Výchozí situace

 

Systémy Kanban bez RFID technologie

Ano, vysoce spolehlivé, ale jde to také efektivněji. Do roku 2012 se používaly výhradně etikety s čárovými kódy na nádobách, v nichž podniky skladují svoje díly. I dnes se ještě převážná část procesů objednání spouští manuálním skenováním čárových kódů. Data se poté v dalších pracovních krocích doručí dodavateli. Problém: Snímání a zprostředkování dat probíhá v definovaných intervalech. V nejméně příznivém případě byly všechny aktuálně prázdné nádoby naskenovány v okamžiku před úplným vyprázdněním další nádoby. Proto firmy důsledně spoléhají na dostatečně vysoké bezpečnostní zásoby. Pomocí RFID technologie lze tyto zásoby výrazně redukovat.

Proces objednávky bez RFID

Spuštění
Manuální

Termín
Vždy podle intervalu zkoušky

Spolehlivost
Vysoká

Budoucí potenciál

 

Inteligentní přepravní a skladovací nádoby

RFID je základem pro budoucí inovace služeb. Technika je vyspělá a funguje v procesech spolehlivě. Protože náklady na etikety a čtečky klesají, lze očekávat jejich rychlé rozšíření.
Budoucnost spočívá v lokalizaci nádob v logistickém řetězci. Zde aktuálně probíhají výzkumné projekty, které podporuje spolkové ministerstvo školství a výzkumu. Firma Böllhoff se na projektu podílí jako partner. Náš cíl: inteligentní přepravní a skladovací nádoby, které lze kdykoliv lokalizovat v kompletním dodavatelském řetězci od dodavatele až po zákazníka. Informace o stanovišti a stupni naplnění zvyšují bezpečnost procesů a urychlují logistické procesy. Zásobování optimálním množstvím snižuje náklady. Plošná kontrola navíc umožňuje rychlé reakce při poruchách dodavatelského toku.

Proces objednávky s RFID

Spuštění
Automatické

Termín
V reálném čase

Spolehlivost
Velmi vysoká

Ke stažení

Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.

Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.

Název Jazyk Verze Soubor Ke stažení
ECOSIT®
Ekonomicky výhodné nákupní‑ a zásobovací systémy pro spojovací prvky
angličtina 07/2018 2494 kB / PDF
angličtina 07/2018 2494 kb / PDF

Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o úspěšných použitích a příbuzných tématech.