Inovace

Impulzy pro budoucnost

Opravdu dobrý nápad se pozná podle toho, že jeho realizace se nejprve zdá vyloučená.

Albert Einstein (1879–1955)

 

Inovace zajišťuje úspěch

Proč tomu tak je? Inovace jsou v ekonomice a společnosti rozhodujícím faktorem růstu a zaměstnanosti.

Podíváme-li se zpět do historie lidstva, rychle zjistíme, že technický vývoj probíhá exponenciálně. Tempo se rok od roku zvyšuje. Můžeme si být jistí, že to tak zůstane i v příštích desetiletích. Tento vývoj a s tím spojené budoucí technologie vedou také k novým úkolům pro náš podnik a zejména pro spojovací techniku. Rádi tyto výzvy řešíme, protože nám také otevírají nové možnosti.

Böllhoff Parabel

Naše inovace

Inovace ve spojovací technice a při logistických procesech.

Zde si můžete prohlédnout některé vybrané inovativní projekty z našeho podniku.